KC Nieuws

Maandag 17 September is de KC in voltallige samenstelling bij elkaar gekomen en daarbij zijn weer een hoop nuttige zaken besproken, hieronder zullen wij een aantal zaken kort toelichten:

Terugblik seizoen 2018-2019

De KC kijkt tevreden terug op het afgelopen seizoen. Als KC zijnde hebben we zelf diverse activiteiten georganiseerd, met wisselend succes maar de meeste zeker voor herhaling vatbaar. De gebudgetteerde omzet is ruimschoots gehaald en de nieuwe KC leden zijn ingewerkt. De Proef met de nieuwe wijze van het inroosteren is goed bevallen en wordt ook in het komende seizoen voortgezet.

Vooruitblik seizoen 2019-2020

Doorgaan op de huidige voet, het vertrek van Chris uit de KC opvangen, omzet 18-19 overtreffen, implementatie nieuwe Kassa, betere samenwerking met overige commissies. Dit zijn zomaar wat zaken die we ons als KC voor het seizoen 19-20 ten doel hebben gesteld.

Samenstelling KC

Op de ledenvergadering van 1 november neemt Chris definitief afscheid, en dus een mooi moment om alle KC-taken tegen het licht te houden en de taken intern te verdelen. Sander zal de rol van voorzitter op zich nemen waarbij Rolf de administratieve ondersteuning biedt. We hebben ook nog een vacature, bij voorkeur in de doelgroep 18-30 jaar…mooie leerplaats voor als je later de horeca in wil. Bij interesse horen we dit graag.

Nieuwe Kassa

Jaarlijks staan er bij ALO een 100-tal vrijwilligers achter de bar en de huidige kassa is niet het meest gebruiksvriendelijk, om nog maar te zwijgen over het prehistorische proces dat er schuil gaat achter het muteren van prijzen en/of artikelen. Voor de KC een aanleiding om ons te oriënteren en Twelve te vragen een demonstratie te komen geven. De demo voldeed aan onze verwachtingen en omdat Bestuur ook aanwezig was kon er snel geschakeld worden en is het nieuw Kassa Systeem ook daadwerkelijk aangeschaft. Zodra het zover is zullen we de vereniging informeren.

Klaverjassen

De KC gaat ook in 2019 weer een klaverjasavond organiseren. Zodra een geschikte datum is gevonden zullen we dit communiceren.

Fusthok

Wie daar wel eens doorheen loopt zal het wel gezien hebben… het is vol en daardoor erg onoverzichtelijk. Met de komst van de nieuwe kleedkamers ontstaat daar ook extra opslagruimte. Zodra het bestuur heeft besloten waar deze ruimte voor gebruikt gaat worden zal de KC de operatie “opruimen Fusthok” gaan coördineren… Aangezien elke commissie hier wel wat heeft liggen zullen alle commissies hierbij aangesloten worden.

ALO Café

Ons Nieuwe KC Lid Michel gaat samen met Aad een aantal keer per jaar op Donderdagavond het ALO Café openen. Zodra de eerste datum bekend is zullen we dit laten weten.

Schoonmaak

Vanuit de KC hebben we het bestuur verzocht om duidelijkheid te verschaffen over welke schoonmaakwerkzaamheden 2samen zou moeten uitvoeren. Op basis van deze info kan ALO dan bepalen wat voor extra schoonmaak noodzakelijk is.

(78)