Opzeggen Lidmaatschap

Wij vinden het erg jammer dat u overweegt om onze vereniging te verlaten.

Wij hopen dat u, voordat u uw beslissing heeft gemaakt, de gelegenheid heeft gehad om met één of meerdere van onze enthousiaste kaderleden heeft gesproken over uw voornemen om onze vereniging te verlaten, want natuurlijk zien wij u liever niet bij onze vereniging vertrekken.

Let op!

Onze vereniging gaat verplichtingen aan met andere partijen en moet afdrachten doen om te zorgen dat het volgende seizoen gepland en gefinancierd is.

Conform ons Huishoudelijk Reglement bent u altijd contributie verschuldigd voor het lopende seizoen (1 juli – 31 mei), uw opzegging geldt dus altijd voor het seizoen volgend op dit huidige seizoen. U moet er dus voor zorgen dat uw opzegging vóór 1 juni naar de leden-administratie is verstuurd.

Middels het onderstaande formulier kunt u uw opzegging indienen. Het ingevulde digitale formulier wordt verstuurd naar de ledenadministratie die uw verzoek in behandeling neemt, tegelijkertijd ontvangt u automatisch een kopie van uw verzoek.

Naar aanleiding van uw opzegging ontvangt u ook een enquete / vragenformulier, wij verzoeken u om deze vragenlijst in te vullen zodat wij als vereniging kunnen leren van elke opzegging, om welke reden dan ook.

Formulier Opzeggen Lidmaatschap HKC ALO

Naam ALO lid (verplicht)

Team ALO lid (verplicht)

Uw email (verplicht)

Reden van uw opzegging (verplicht)

Details betreffende de opzegging