ALO organisatie

Bij HKC ALO zijn vele commissies actief. De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Hieronder een overzicht van de commissies en de gegevens van de commissie-voorzitters.

Bestuur

Voorzitter Sybe Booij
E-mail: voorzitter@alo.nu

Secretaris Harry Waindrich
E-mail: secretaris@alo.nu

Penningmeester
Owen van de Schilde
Bankrek# NL62 INGB 0000240240

Contributies
t.n.v. penningmeester HKC ALO
E-mail: penningmeester@alo.nu

Overige Commissies

Ledenadministratie
Ineke Meijer
Tel: 070 3234598
E-mail: ledenadministratie@alo.nu

Technische Commissie (TC)
Voorzitter
 Arthur Tjoa
E-mail: TC@alo.nu

Wedstrijdsecretariaat
Zie de opstellingen pagina

Redactie Doeltreffer
Pim Spek, Laan van Poot 220
2566 EJ  Den Haag
E-mail: redactie@alo.nu

Scheidsrechters
Coördinator 
Wouter van der Jagt
Tel: 06 19182245
E-mail:scheidsrechters@alo.nu

Inleveradres wedstrijdformulieren
Henk Mijnsbergen,
Pomonalaan 13

Sponsor commissie
Voorzitter 
Peter van der Smitte
Tel: 06-24774399
E-mail: sponsoring@alo.nu

ALO tenue (pakken,shirts en tassen)
Voorlopig via deze pagina

Kantine commissie
Voorzitter Chris Verdiesen
Tel: 070 3605702

Afbeladres voor kantinedienst ouders
Erna van der Smitte,
Tel: 06 43431953