ALO organisatie

Bij HKC ALO zijn vele commissies actief. De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Hieronder een overzicht van de commissies en de gegevens van de commissie-voorzitters.

Bestuur

Voorzitter ad interim Harry Waindrich
E-mail: voorzitter@alo.nu

Secretaris Blijke Kroese
E-mail: secretaris@alo.nu

Penningmeester Patrick Klein
E-mail: penningmeester@alo.nu

Contactpersoon TC Harry Waindrich
tc@alo.nu

Contactpersoon onderhoud
Wouter van der Jagt
E-mail: onderhoud@alo.nu

Contactpersoon activiteiten
Elmer Tiebackx

Contributies
t.n.v. penningmeester HKC ALO
Bankrek# NL62 INGB 0000240240

Ledenadministratie
Ineke Meijer
Tel: 070 3234598
E-mail: ledenadministratie@alo.nu

Technische Commissie (TC)

Voorzitter Roy Boersma
E-mail: TC@alo.nu

Wedstrijdsecretariaat
D, E en F teams
E-mail: opstellingen_DEF@alo.nu

A, B en C teams
E-mail: opstellingen_ABC@alo.nu

Senioren teams
E-mail: opstellingen_SEN@alo.nu

Scheidsrechters
Vacature

Kantine commissie
Voorzitter
Sander koolwijk
kc@alo.nu

Sponsorcommissie
Vacatures

Redactie Doeltreffer
Pim Spek
E-mail: redactie@alo.nu

Kascontrolecommissie

Arthur Tjoa
David Meijer
Martijn  van Wensveen