Oproep! Kom korfballen…

Okee, toegegeven – het bericht is wat ouder… Maar ook in 1906 werd er promotie gemaakt voor de korfbalsport door ALO.

(63)