Contributie per jaar

Seizoen 2019-2020

HKC ALO volgt voor het heffen van contributie de richtlijnen van het KNKV. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 31-12-2019.

Voor 2019-2020 gelden de leeftijdsgrenzen zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Soort lid Leeftijd op peildatum p. jaar kwartaal
Senioren 19 jaar en ouder

€ 304,-

€ 76,00

Junioren 15-18 jaar

€ 218,-

€ 54,50

Aspiranten 11-14 jaar

€ 185,-

€ 46,25

Pupillen 5-10 jaar

€ 154,-

 € 38,50

Welpen tot 5 jaar

€ 80,-

 € 20,00

Werkend niet spelend lid 19 jaar en ouder

€ 117,-

€ 29,25

Recreanten/ALO-fit 19 jaar en ouder

€ 117,-

€ 29,25

De contributie is verschuldigd over het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De contributies worden vastgesteld in de VALV.
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tijdig en schriftelijk geschieden of via dit formulier.

Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de Penningmeester

Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan dit overzicht zijn geen rechten te ontlenen.

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2019