Contributie per jaar

Seizoen 2021 – 2022

HKC ALO volgt voor het heffen van contributie de richtlijnen van het KNKV. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 31-12-2021.

Voor 2021 – 2022 gelden de leeftijdsgrenzen zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Soort lidLeeftijd op peildatum p. jaarkwartaal
Senioren19 jaar en ouder

€ 310,-

€ 77,50

Junioren15-18 jaar

€ 222,-

€ 55,50

Aspiranten11-14 jaar

€ 189,-

€ 47,25

Pupillen5-10 jaar

€ 157,-

 € 39,25

Welpentot 5 jaar

€ 82,-

 € 20,50

Werkend niet spelend lid19 jaar en ouder

€ 120,-

€ 30,00

Recreanten/ALO-fit19 jaar en ouder

€ 120,-

€ 30,00

De contributie is verschuldigd over het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De contributies worden vastgesteld in de VALV.
Je lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tijdig en schriftelijk geschieden of via dit formulier.

Voor vragen over de contributie kun je terecht bij de Penningmeester

Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan dit overzicht zijn geen rechten te ontlenen.

Laatst bijgewerkt op 22 september 2021