Contributie per jaar

Seizoen 2019-2020

HKC ALO volgt voor het heffen van contributie de richtlijnen van het KNKV.

Voor 2019-2020 gelden de leeftijdsgrenzen zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Soort lid Geboren p. jaar kwartaal
Senioren voor 01-10-1998

€ 304,-

€ 76,00

Junioren tussen 01-10-1998  en  30-09-2001

€ 218,-

€ 54,50

Aspiranten tussen 01-10-2001  en  30-09-2005

€ 185,-

€ 46,25

Pupillen tussen 01-10-2005  en  30-09-2011

€ 154,-

 € 38,50

Welpen na 01-10-2011

€ 80,-

 € 20,00

Werkend niet spelend lid

€ 117,-

€ 29,25

Recreanten/ALO-fit

€ 117,-

€ 29,25

De contributie is verschuldigd over het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

De contributies worden vastgesteld in de VALV.

Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Beëindiging van het lidmaatschap moet tijdig en schriftelijk geschieden of via dit formulier.

Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de Penningmeester

Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan dit overzicht zijn geen rechten te ontlenen.