IVA – Instructie Verantwoord Alcoholschenken

ALO streeft er naar dat iedereen die op ALO achter de bar staat op momenten dat er alcohol geschonken mag worden, een IVA-cursus heeft gevolgd.

Dit is overigens niet alleen de wens van ALO, maar ook vanuit de overheid zijn er verplichtingen. Heel veel moeite kost het niet. Hier is meer informatie over de cursus zelf vinden:
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Veel leden zullen deze cursus al een keer eerder gevolgd hebben, maar nu is er een simpele online cursus!

Je wordt eerst op een interactieve manier door de regeltjes en afspraken geleid. Daarna volgt een eindtoets van 15 vragen. Voor deze eindtoets moet je je registreren en na afronden ontvang je een certificaat.

Certificaat behaald?
Na behalen van het certificaat – graag doorsturen aan secretaris@alo.nu, dan kunnen wij dat vanuit ALO centraal vastleggen. Had je al je certificaat? Stuur hem dan toch in, ook dan is het goed dit vast te leggen. Hoe meer certificaten er zijn, hoe beter dit is!