Bestuur

Heb jij je al ingeschreven voor de BAV over de kleedkamers op 11 juli?

Heb jij je al ingeschreven voor de BAV over de kleedkamers op 11 juli?

Dat is natuurlijk niet verplicht, maar voor zo’n belangrijk besluit willen we graag met zoveel mogelijk leden bij elkaar zitten. Tot nu toe hebben zich 23 leden opgegeven, dus dat is een mooi begin. Via deze link kun je je alsnog aan- of afmelden.

Het is overigens hartverwarmend om te zien hoeveel leden bereid zijn om een eenmalige financiële bijdrage te leveren aan de nieuwe accommodatie. We zijn er nog niet, maar het gaat zeker de goede kant op.

We hopen zoveel mogelijk leden te zien op 11 juli (aanvang 20.00 uur)!

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(34)

Belangrijke BAV over de kleedkamers op 11 juli!!!

Belangrijke BAV over de kleedkamers op 11 juli!!!

Afgelopen dinsdag hebben alle leden een e-mail ontvangen als uitnodiging voor de BAV op 11 juli om 20:00 uur. Helaas bevatte deze e-mail een voor niet iedereen werkende link naar een formulier. Desondanks zijn er bij de penningmeester als diverse toezeggingen binnengekomen voor donaties! Bij dezen de goede link naar het formulier met de vraag of je dit formulier alsnog wilt invullen. Ook als je niet van plan bent om naar de BAV te komen, vinden we het fijn als je het formulier wilt invullen.

Mocht de mail aan je aandacht zijn ontsnapt, de BAV gaat over het plan voor de kleedkamers.

Op 11 juli 2018 willen we met zoveel mogelijk leden bij elkaar zitten om te bepalen welke richting we op gaan met de kleedkamers. Het oorspronkelijke plan waarvoor de ledenvergadering toestemming heeft gegeven, is dusdanig veranderd dat we opnieuw de instemming van alle leden willen vragen. En als we onze voorkeurs-optie willen uitvoeren, dan zal er extra inzet nodig zijn van de leden om binnen de financiële kaders te blijven. Extra inzet zowel op praktisch gebied (tegels sjouwen, schilderwerk), als op gebied van sponsoring. De BAV is dus ook bedoeld om de bereidheid van leden te pijlen voor het verrichten van deze extra inspanningen.

We hopen zoveel mogelijk leden te zien op 11 juli!

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(73)

De gegevens van onze leden, donateurs en sponsors zijn veilig bij ALO

De gegevens van onze leden, donateurs en sponsors zijn veilig bij ALO

Tijdens de afgelopen Voorjaars Algemene Vergadering kondigde voorzitter Sybe aan dat de privacyverklaring van ALO binnenkort klaar zou zijn voor publicatie. Dat is inmiddels het geval en de privacyverklaring staat ook gepubliceerd op de website.

Wij raden je aan deze privacyverklaring even door te lezen. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met onze kersverse privacyfunctionaris Harry Waindrich. Het bestuur heeft ervoor gekozen de functie privacyfunctionaris te koppelen aan die van de secretaris van het bestuur.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(48)

Gaat het zó goed met ALO?

Gaat het zó goed met ALO?

Als we naar de opkomst bij de jaarvergadering kijken, dan zou je dat wel denken. Je moet je als bestuurder pas echt zorgen maken als de tent afgeladen is, dan doe je iets waar leden meestal niet blij mee zijn. Maar als alles goed gaat, is de urgentie klaarblijkelijk minder. Dank aan allen die de weg hebben weten te vinden naar de VAV. Het was een snelle bijeenkomst, waarin veel informatie gedeeld is met de leden. Even wat highlights die voorbij kwamen:

  • Leo heeft uit de doeken gedaan hoe het proces is verlopen met de renovatie/nieuwbouw van de kleedkamers en waarom er nog geen definitieve knopen zijn doorgehakt (een kwestie van geld). De toffe kleedkamers en het bestuur zijn druk met het verzinnen van alternatieve plannen die wel betaalbaar zijn.
  • Owen gaf een toelichting op de begroting die door alle aanwezigen, dus unaniem, is goedgekeurd. Kanttekening die we hierbij kunnen plaatsen is, dat het ontbreken van een sponsorcommissie de financiën van onze club geen goed doet.
  • Astrid liet zien dat de voorgenomen ledengroei twee jaar op rij gerealiseerd is.
  • Sybe heeft in het kort verteld hoe we met de privacy van onze leden omgaan. Een privacyverklaring verschijnt binnenkort op de website.

Om 21:30 sloot de voorzitter de vergadering en werd er nog gezellig geborreld en nagepraat.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 

(72)

Gezocht: leden voor nieuwe sponsorcommissie!

Gezocht: leden voor nieuwe sponsorcommissie!

Tijdens de afgelopen jaarvergadering werd weer eens duidelijk hoe jammer het is dat we geen sponsorcommissie hebben. De huidige sponsoren zouden we graag wat vaker in het zonnetje zetten, want we zijn hoofdsponsors CASH en Etos ontzettend dankbaar voor hun bijdrage aan onze club. Bovendien komen de nieuwe sponsoren natuurlijk niet vanzelf op ons af. ALO loopt inkomsten mis, waardoor ook sommige plannen niet uitgevoerd of verder uitgewerkt kunnen worden. Zo is het hebben van jeugdcoördinatoren erg goed gebleken voor ALO. Het verloop onder de jeugd is sterk afgenomen door meer aandacht voor het individu en er is veel nieuwe aanwas. Maar helaas kunnen we de vrijwilligersbijdrage komend seizoen niet meer opbrengen. De huidige jeugdcoördinatoren gaan gelukkig nog wel verder, maar kunnen dat niet zo intensief doen als voorheen.

Penningmeester Owen zou graag samenwerken met een aantal enthousiaste mensen om de sponsorcommissie nieuw leven in te blazen. Wie biedt zich aan? Stuur een mailtje naar penningmeester@alo.nu!

namens het bestuur
Astrid Bouman

(41)