Bestuur

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Het bestuur vergadert iedere 3 weken op maandagavond en het verbaast me iedere keer weer hoeveel grote en kleine zaken er geregeld moeten worden. Een greep uit hetgeen afgelopen maandag besproken is.

Evaluatie online NALV

Op de online NALV hebben we eigenlijk alleen maar positieve reacties ontvangen. Het enige dat echt lastig bleek, is het voeren van een discussie. Als we in het voorjaar het nieuwe beleidsplan zullen presenteren, hopen we dan ook dat we weer live bij elkaar kunnen komen, dat praat toch een stuk makkelijker.

Nieuw social media team

Na de NALV hebben zich spontaan 3 mensen aangeboden om de social media kanalen te gaan beheren. Elise, Myrthe en Isabel, super dat jullie dit willen gaan oppakken! Ze zijn al druk bezig geweest met het opstellen van een zogenaamde ‘Content Kalender’. Zodra ze die op orde hebben gaan we van ze horen.

Veiligheid op de club

Om een veilig sportklimaat te kunnen bieden aan alle leden, is het een voorwaarde dat er vertrouwenscontactpersonen zijn. Marit van Mechelen en Bas Henneken zijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Ook daar zijn we als bestuur heel erg blij mee. We hopen dat zij het bijzonder rustig zullen hebben, want in dit geval geldt natuurlijk: geen bericht is goed bericht!

Accommodatie verduurzamen

Enkele jaren geleden hebben we bezoek geregeld van een duurzaamheidsexpert vanuit de gemeente, met de vraag wat we konden doen om onze accommodatie te verduurzamen. Destijds waren er geen eenvoudige verbeterpunten. Om op de hoogte te blijven van alles wat er ondertussen is veranderd, gaan Owen en Wouter binnenkort een webinar van de gemeente bijwonen. Wellicht dat zich nieuwe mogelijkheden aandienen, zodat we als ALO ook een steentje kunnen bijdragen aan verbetering van het klimaat.

Meer vrijwilligers werven

Astrid heeft vorige week een webinar bijgewoond van de gemeente over de nieuwe app ‘Taakie’. ‘Taakie’ is een programma dat ontwikkeld is door mensen die al 10 jaar de training ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ hebben gegeven. Het programma lijkt te bieden waar we al een tijdje naar op zoek zijn, nl een manier om bij te houden welk vrijwilligerswerk het beste bij mensen past én ze persoonlijk te kunnen benaderen. We zijn aan het onderzoeken of we dit ook bij ALO kunnen inzetten.

Zoals gezegd is dit slechts een greep uit het besprokene. Natuurlijk hebben we het ook over financiën, technische zaken en niet te vergeten Corona gehad.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(103)

De online NALV liep gesmeerd

De online NALV liep gesmeerd

We waren best een beetje zenuwachtig van tevoren. Maar dat bleek onnodig. Met een mannetje of 30 zaten we gezellig online bij elkaar.

Penningmeester Owen had een uitstekende presentatie in elkaar gezet over de financiën. Bovendien kreeg hij een groot compliment van de kascontrole-commissie over de helder gevoerde administratie. De corona crisis stelt ons sportief gezien voor lastige opgaven maar dankzij alle subsidies hoeven we ons financieel in ieder geval nog geen zorgen te maken.

De najaarsvergadering is traditioneel het moment waarop we afscheid nemen van mensen die zich hebben ingespannen voor een bepaalde commissie. We zullen niet iedereen hier noemen maar een speciaal woord van dank gaat uit naar Arthur Tjoa. Hij heeft zo’n acht jaar In de TC gezeten waarvan hij zeven jaar voorzitter is geweest. Arthur heeft onvoorstelbaar veel werk verricht en hij zal dan ook node gemist worden. We zijn heel blij dat hij komend jaar nog wel achter de schermen beschikbaar zal zijn voor de overdracht.

Helaas moesten we constateren dat er meer mensen afscheid hebben genomen dan dat er nieuwe mensen bij zijn gekomen.Tijd dus om op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers. Gelukkig is het bestuur wel weer voltallig, met Owen als nieuwe voorzitter en Patrick Klein als nieuwe penningmeester. Patrick stelt zich verderop op de website even voor.

De najaarsvergadering is eveneens het moment waarop we mensen in het zonnetje kunnen zetten. Het bestuur heeft besloten om Sybe Booij te benoemen tot erevoorzitter. Omdat we niet fysiek bij elkaar konden komen, hadden we van tevoren een filmpje opgenomen waarin Owen de oorkonde van Sybe overhandigt aan Hedy.

Verder hadden we een verrassing in petto voor twee ontzettend harde werkers bij ALO. Zowel Erna van der Smitte als Frans Huijsing zijn geëerd met de zilveren stierenkop. Erna heeft maar liefst 17 jaar deel uitgemaakt van de kantine-commissie en dat terwijl ze zelf nog niet eens lid was van ALO. Als ik me alleen al bedenk hoeveel duizenden broodjes gezond zij zal hebben gemaakt in die jaren duizelt het me al. Frans verricht al bijna 20 jaar onderhoudswerkzaamheden voor ALO en is bovendien twee keer bestuurslid geweest. Ook van de uitreiking van de Stierenkoppen hebben we filmpjes gemaakt die zeer de moeite waard zijn om te bekijken: Filmpje Erna…, filmpje Frans

Rond 21:30 uur sloot de kersverse voorzitter de vergadering en konden we terugkijken op een gemoedelijke, bijzondere en vruchtbare bijeenkomst. We hopen van ganser harte dat de volgende ALV weer fysiek kan plaatsvinden zodat we weer gezellig samen kunnen naborrelen.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(86)

Wat een teleurstelling!!!

Wat een teleurstelling!!!

Waren we net weer een beetje aan het genieten van gezellige weekenden op het veld, moeten nu de sportkantines alweer dicht. Het valt niet mee om opnieuw zo’n teleurstelling te verkroppen. En toch en toch en toch… ben ik persoonlijk ook wel een beetje opgelucht dat er nu wel maatregelen worden genomen. De rappe verspreiding van het virus baarde mij eerlijk gezegd ernstige zorgen. De afgelopen maanden heb ik vaak gehoord: “Ja, dus ik mag in het veld staan en mijn tegenstander aanraken, maar na de wedstrijd moet ik wél op 1,5 mtr staan, wat een onzin!”. Een van de belangrijkste redenen voor de maatregelen van 29 september is om ervoor te zorgen dat contact van 15 minuten of langer, zoveel mogelijk wordt vermeden. Contact in de wedstrijd of tijdens een training is vluchtig, het borrelen achteraf niet. En daar zit hem dus het verschil. Om die reden moeten plannen om met een zelf meegebracht kratje bier alsnog gezellig een drankje te doen na de wedstrijd helaas ook direct naar de prullenbak verwezen worden.
Ja, het is moeilijk en ja, iedereen baalt er enorm van (de penningmeester niet in het minst, dus koop die grote clubactie loten), maar laten we met elkaar proberen er toch het beste van te maken om te voorkomen dat er weer een echte lock-down nodig is. Niet meer mogen sporten zou helemaal verschrikkelijk zijn toch?

Astrid Bouman
interim voorzitter

(86)

Wat betekent de versoepeling van de Coronaregels voor ALO?

Wat betekent de versoepeling van de Coronaregels voor ALO?

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft meegekregen, zijn de Coronaregels per 1 juli behoorlijk versoepeld. Het komt er vooral op neer dat we (conform het verzoek van premier Rutte) de 1,5-metermaatregel blijven hanteren. Sporten kan gelukkig weer normaal voor alle leeftijdsgroepen :-). We sommen hieronder op wat deze veranderingen voor ALO betekenen:

  • Per 1 juli mogen alle leeftijdsgroepen normaal spelcontact hebben
  • Voor en na afloop van het sporten moeten sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in kleedkamers en kantines
  • Tot de zomerstop mogen de kleedkamers gebruikt worden om naar de wc te gaan en om om te kleden, douchen mag weer na de zomervakantie
  • Toeschouwers zijn weer toegestaan, mits iedereen de 1,5-metermaatregel in acht neemt
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan

De kantine mag weer open

Vanaf 1 juli mogen het terras en de kantine weer open. Zowel in de kantine als op het terras zijn ZITPLAATSEN VERPLICHT.

  • Ook in de kantine en op het terras moeten we 1,5 meter afstand houden. Dit geldt niet voor mensen uit een gezamenlijk huishouden en groepen mensen onder de 18 jaar.
  • Een reservering met een gezondheidscheck is NIET nodig, omdat wij minder dan 100 zitplaatsen in de kantine hebben.
  • Wij vragen onze leden voorlopig alleen de kantine te betreden om naar de wc te gaan of om een drankje/hapje te halen en dit buiten te nuttigen. Stoelen van de kantine mogen van binnen naar buiten worden gehaald.

We hopen dat iedereen zijn best zal doen om zich aan bovenstaande regels te houden.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 

(116)

VALV 3 juli: Vergeet je niet in te schrijven

VALV 3 juli: Vergeet je niet in te schrijven

Zoals vorige week al gemeld: We hebben de Voorjaars Algemene Ledenvergadering noodgedwongen uitgesteld naar 3 juli. En wat we hoopten, blijkt bewaarheid te worden. Vanaf 1 juli mogen sportkantines weer open! Dat betekent dat we met inachtneming van de 1,5-mtr-regel de ledenvergadering in het ALOodsje kunnen houden. Maar… het is de vraag of we voldoende ruimte hebben in de kantine om iedereen die aanwezig wil zijn, een veilige plek te bieden. Daarom vragen we je om je in te schrijven. Dan kunnen we vooraf een inschatting maken of we alles volgens de regels kunnen doen. Mocht blijken dat zich meer mensen aanmelden dan we veilig kunnen plaatsen, dan gaan we kijken of we een livestream organiseren of dat we de hele vergadering online zullen houden. Als het aantal bezoekers uit voorgaande vergaderingen maatgevend is, dan verwachten we geen problemen bij een vergadering in het ALOodsje.

Belangrijkste doel van deze ledenvergadering is om de begroting voor het komende seizoen te bepalen. De VALV zal worden voorgezeten door ondergetekende. Een nieuwe voorzitter zal traditiegetrouw in de Najaars Algemene Ledenvergadering worden gekozen. De volledige agenda wordt uiterlijk 19 juni gemaild naar alle stemgerechtigde leden.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 

(39)