TC-nieuws: corona-update (8)

Daar zijn we weer met de wekelijkse update. Voor de duidelijkheid, in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari zijn alle binnenlocaties (dus incl. sporthallen) dicht en mag er alleen nog buiten worden gesport. Voor volwassenen geldt daarbij dat zij buiten met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand mogen sporten. Kinderen onder de 18 mogen buiten wel gewoon in teamverband sporten.

Naar aanleiding van deze maatregelen hebben we alle zaaluren, dus zowel voor de trainingen als de wedstrijden tot en met 19 januari geannuleerd. Voor de uren in januari kon dit nog kosteloos, voor de uren in december is dat nog niet duidelijk. Maar omdat we de kerstvakantie slechts minimaal hadden ingehuurd en het eigenlijk dus alleen om de uren van deze week ging, zal een eventuele ’hit’ geen enorme consequenties hebben.

Of de getroffen maatregelen ook effect zullen hebben op de beoogde start van de zaalcompetitie op 30 januari is nog onduidelijk, maar het zal de kansen hierop in ieder geval niet groter hebben gemaakt.

Tav de trainingen, per ploeg en uiteraard ook afhankelijk van de weersomstandigheden zal worden bekeken of en hoe vaak er buiten getraind zal worden. Voor de rest geen nieuws op dit moment.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

(97)

SPOED: 2 scheidsrechters gezocht

Komende zaterdag hebben we van het KNKV maar liefst 3 wedstrijden terug gekregen waarvoor geen externe scheidsrechter geleverd kan worden. Deze 3 mogen we als ALO dus zelf fluiten. Voor een daarvan hebben we al een ‘back-up’ (Tom Spek), voor de andere 2 wedstrijden zijn we nog naarstig op zoek:

12.30 uur, ALO A1 – Luno A1

17.00 uur, ALO 4 – Tempo 6

Reacties graag naar tc@alo.nu

(62)

Schotklok en benodigde bemensing

Voor de zomer hebben we een oproep geplaatst voor de bezetting van de jurytafel bij de thuiswedstrijden van ALO 1 in de zaal. Dat leverde in totaal 4 aanmeldingen op. Heel mooi natuurlijk maar om de last een beetje te spreiden hebben we nog een flink aantal mensen nodig: 7 thuiswedstrijden * 4 jurytafelleden (de 3 hieronder + omroeper) = 28 plekken in te vullen. Kortom, laat het svp even weten als je in principe 2 of meer wedstrijden zou kunnen invullen. Zodra het zaalprogramma bekend is zullen we de wedstrijden concreter verdelen. Hieronder ter herinnering nog eenmaal het bericht van voor de zomer:

============== HERHALING ===========

Zoals inmiddels bekend speelt ALO 1 komend seizoen zowel veld als zaal in de eerste klasse. In die gehele veldkorfbalcompetitie wordt zonder schotklok gespeeld maar in de zaal krijgt ook ALO 1 hier dus mee te maken. En daar komt best nog wel het eea bij kijken:

Voor de wedstrijden met een schotklok namelijk moet een reguliere personele bezetting van een jurytafel zijn, die bestaat uit:

  1. Juryvoorzitter – ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de jurytafel en fungeert als aanspreekpunt voor de scheidsrechter, dus o.a. bij wissels en time-outs. Voor de juryvoorzitter is het certificaat “KNKV-jurylid” vereist. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV.
  2. Schotklokbediener – draagt zorg voor de juiste en adequate bediening van de schotklok.
  3. Tijd- en scorewaarnemer – draagt zorg voor een juiste weergave van de tijd en scorebord.

Bovengenoemde functionarissen zijn officieel onderdeel van de voorwaarden rondom de wedstrijden. Zonder deze functionarissen kan de wedstrijd dus niet doorgaan! De juryvoorzitter moet daarbij gecertificeerd zijn (cursus eenmaal een avond op externe locatie, waarschijnlijk 1e helft oktober). Om de scholing te volgen moet men lid zijn van het KNKV.

De schotklokbediener en tijdwaarnemer hoeven niet gecertificeerd te zijn. Het bestuderen van het cursusmateriaal wordt wel aanbevolen. Eventueel mogen de speaker en de statisticus ook nog plaatsnemen aan de jurytafel. Meer info over de gehele regeling is ook terug te vinden op de website van het KNKV.

Kortom, hulp nodig!

Wat zoeken we? Uiteindelijk gaat het om 7 thuiswedstrijden in de zaal. Om back-up te hebben in geval van verhindering en om de last een beetje te spreiden zoeken we minimaal 2 juryvoorzitters (die dus ook bereid zijn om het certificaat te behalen), 2 à 3 schotklokbedieners en tijdwaarnemers en 2 à 3 vaste omroepers.

Reacties graag naar tc@alo.nu (graag daarbij vermelden hoeveel wedstrijden je ongeveer zou willen doen en voor welke functie)

 

 

 

(51)

Nieuwe wedstrijdsecretaris ABC

Na diverse oproepen heeft Ikelien Regter (speelster ALO 5 en moeder van Diede uit de D1) zich aangemeld als de nieuwe wedstrijdsecretaris van de ABC. De TC (en heel ALO waarschijnlijk) is uiteraard erg blij met dit aanbod.

Bovenstaande zijn we nu aan het opstarten. Daadwerkelijke start is na dit weekend. Dan volgen ook de verdere instructies/spelregels voor afmeldingen en vervangingen. Praktisch gezien betekent dit dat alle ABC-ploegen en -spelers voor het aankomende weekend nog zelf alles regelen, dwz in overleg met je coach zelf een vervanger regelen.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

 

(32)

Definitieve opstellingen

De ploegindeling is inmiddels definitief (ALO 1 en 2 zijn bepaald en daarmee ook ALO A1). Ten opzichte van de conceptopstellingen is het aantal wijzigingen in de andere ploegen erg beperkt. Alle teams in de reguliere opstellingenpagina zijn inmiddels omgezet naar deze nieuwe indeling. Dit geldt ook voor Sportlink, incl. trainers, en als het goed is ook in de apps. Aan de trainers het verzoek om dit vooraf te controleren.

Helemaal definitief zijn de opstellingen uiteraard nooit. Op basis van de sportieve gang van zaken of omstandigheden kunnen er ook gedurende het seizoen in goed overleg nog wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen er ook nog nieuwe leden bij komen. Bij de jongste jeugd (DEF) trainen er bijv de nodige kinderen op proef mee dus dat is daar zeker niet uitgesloten. Wil je ook een keer een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de training, meldt het dan svp even bij je trainer.

Voor vragen en of opmerkingen: tc@alo.nu

 

(95)