Digitalisering ALO-archief

Ik heb meegeholpen met een boek over korfbal. Bij de voorbesprekingen bleek dat er veel verenigingen in Den Haag hun archief al volledig hebben gedigitaliseerd. Eigenlijk kon ALO niet achter blijven. En ik ben ergens in januari gewoon begonnen!

Ons archief staat voor het grootste deel opgeslagen bij het Haags Gemeentearchief. Ik heb het plan (rustig aan) dit archief doos voor doos te digitaliseren en goed te beschrijven. Het kostte wat moeite goede afspraken te maken met het archief, dus ik ben maar vast begonnen met wat ik thuis heb. Dat op zich is al een flinke klus.

Ik ben voornemens geregeld iets te publiceren over de mooie, grappige of droevige zaken die door mijn handen gaan. Daarnaast heb ik wat zoekplaatjes (foto’s waar ik meer van wil weten), en ik merk nu al dat er dingen missen.


De Doeltreffer

Om met het laatste te beginnen. Ik heb thuis een aantal jaargangen van ons Clubblad – De Doeltreffer. De periode 1999-2007 is inmiddels gedigitaliseerd. Vandaar eerst dit:

Oproep aan de zorgvuldige verzamelaars

Ik mis het volgende aan Doeltreffers:

 • December 1999 – Nr. 18
 • April 2000 – Nr. 32
 • Mei 2000 – Nr. 34
 • De gehele jaargang 2000-2001!
 • Augustus 2001 – Nr. 1
 • Februari 2003 – Nr. 2
 • Februari 2006 – Nr. 26
 • Maart 2007 – Nr. 27
 • April 2007 – Nr. 31

A1 goes to Spain – 2000

Je komt alleen dan al van alles tegen. Natuurlijk het 100-jarig bestaan, de overstap naar de Euro en het stoppen met de papieren Doeltreffer, maar ook de A1 die een korfbalreis naar Spanje maakte.

Ongetwijfeld kwam het oorspronkelijke idee uit de koker van Jos Coeland en/of Frans Graatsma. Zij organiseerden al vaker korfbalreizen naar Spanje. Maar vaak bestonden de deelnemers uit een samengesteld selectieteam. Ditmaal was het ALO A1 die als geheel op reis mocht. Probleem was alleen de financiering. De ploeg moest het begrotingstekort zelf maar dichten.

Het begon met het inzamelen van een kwartje bij de ouders per gemaakt doelpunt, groeide al snel uit tot een zeer actief geld inzamelen met allerlei acties. Ploegbegeleider Bert van de Schilde (vader van Gijs) schreef wekelijks goed wedstrijdverslag in De Doeltreffer (ten minste … meer over alles er om heen), maar schreef nu wekelijks ook over de inzameling. De A1 gingen daarnaast wekelijks een A1-krant maken.

Je kan er goede tips uit halen om geld op te halen, die alle toen beproefd zijn:

 • ALO carwash, sponsorloop, donatiepot op de bar, oud papier
 • direct geld overmaken naar coach Henk (bonus: genoemd worden op de filantropenlijst in de kantine!)
 • Zolders en schuren werden opgeruimd
 • Winkeliers in de Vlierboomstraat werd om een donatie gevraagd
 • Het Gulden schot – sponsoren doneerden een geldbedrag dat gewonnen kon worden door degene die raak schoot van de middenlijn. Wie mee wilde doen betaalde 1 euro per poging.
 • Dick stelde voor bij het schutterstoernooi 5 cent te doneren aan de minst scorende heer, maar alleen als deze actie door minstens 14 man gesteund werd
 • Verkoop A1 ESPAGNA 2000 T shirt (bij voorbaat uitverkocht)
 • De A1 kreeg zelfs een premie als de ALO-jeugd een pennie-rekening van de Postbank zouden openen

De samenvatting van wat volgde is dat ze gingen. Het bedrag was bij elkaar gebracht. Het moet aan het einde van het seizoen geweest zijn. In de laatste Doeltreffer van jaargang 1999-2000 zegt voorzitter Rob van Gijzel dat ze lekker in de Spaanse zon zitten, maar een verslag van de reis heb ik niet meer in de Doeltreffer gevonden.

Zouden de deelnemers van toen die nog hebben?

Ik heb wél foto’s van de sponsorloop uit de collectie van Rob Hoedt.

    

    

Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

(96)