Historie

ALO, de oudste korfbalclub van Nederland, wat zeg ik? van de wereld, is opgericht op 1 februari 1906 en kan dientengevolge bogen op een rijke historie van zo’n slordige [insert_php] $a_hist = date(“Y”) – 1906; echo $a_hist; [/insert_php] jaar. Omdat deze geweldige club een geschoold historicus in de gelederen heeft, Martijn van Wensveen, met een zwak voor archivering en archieven, en deze in het bezit kwam van een grote schat aan archiefmateriaal van het illustere ALO-(bestuurs)lid en voorzitter Frans Hinzler, wordt er met enige regelmaat een leuk of interessant weetje uit de zeer omvangrijke “oude doos” aan de vergetelheid ontrukt. Zie hieronder het resultaat van avonden en avonden noeste arbeid.

Een snippet van een van de verhalen, waar deze historiepagina mee begon:

Collectie Frans Hinzler overgedragen aan het ALO-archief

Toegegeven, er zullen niet heel veel leden meer precies weten wie Frans Hinzler was, maar dankzij hem en zijn dochter is ALO een grote schat rijker. Frans Hinzler trad toe tot het ALO-bestuur in 1916. Zus Stien was al sinds 1908 secretaresse en zwager Leo Schmidt was voorzitter. In 1919 en 1920 nam Frans de voorzittershamer over van zijn zwager. Die hamer ligt ook nog bij mij thuis, maar dat is weer een ander verhaal.

Feest tijdens Sperrzeit

Feest tijdens Sperrzeit

Uit het ALO-archief – een foto van een feest in oorlogstijd ten huize van Fam. Hinzler.
Verschillende ALO-leden waren bij dit feest aanwezig.

De foto is gedateerd 15 jan. 1944.

Wegens sperrzeit tijdens de Duitse bezetting mocht niemand naar buiten tijdens de avonduren. Er werd daarom de hele avond en nacht doorgefeest met sketches, dans en souper.
Het feest duurde van 7 uur tot 7 uur.

Achterste rij:
– Ali Bruigom (ALO)
– Dick Ezerman (ALO)
– Gon Ezerman-Meyer (ALO)
– George Merkle (’t Gouden Molentje, Spui – ALO)
– Bob Hinzler-Akkerhuys
– Guus Hinzler (ALO)
– Margo Bautz-Neervoort (overbuur 1940)
– Mas Korn (man van schoolvriendin Cully Maarschalk)

Middelste rij:
– Wim Bruynesteyn (ALO)
– Fenna Gomis-Haaksma (overbuur)
– Hedwig Hinzler-von Lindheim (ALO)
– Hedi Hinzler (op schoot)
– Ali Merkle-van der Jagt (ALO)

Zittend:
– Cilly Korn-Maarschalk
– Louis Bautz (overbuur)
– Willy Bruijnesteijn-Bruigom (ALO)

(64)

Buitengewoone Algemeene Ledenvergadering (101 jaar geleden) – net geen fusie…

Buitengewoone Algemeene Ledenvergadering (101 jaar geleden) – net geen fusie…

Afgelopen vrijdag was er weer een algemene ledenvergadering. Voorzitter Sybe was duidelijk: ALO is niet bezig met fusieplannen! Geen loze opmerking, omdat Futura en Dubbel Zes volgend jaar echt samen gaan en ook HKV/Ons Eibernest en Die Haghe toenadering zoeken.

Maar niets is nieuw natuurlijk in de rijke geschiedenis van ALO. Op 26 augustus 1918 – 101 jaar geleden! – was er een Buitengewone Algemene SPOED Ledenvergadering.

Voorzitter Frans Hinzler had gemeld dat hij afwezig zou zijn, maar de vice-voorzitter was dit even vergeten door te geven. Dus commissaris (algemeen lid van het bestuur) Henk van der Jagt (voor de kenners – vader van de toen 3 jarige Gerrit) nam waar.

Enig punt op de agenda is de toetreding van HBS tot ALO als jeugdafdeling.

En wij als ALO maar opscheppen dat wij de oudste ongefuseerde korfbalvereniging van de wereld zijn! Moeten we die titel opgeven? Ik vind van niet: ALO bleef gewoon ALO en de nieuw toegetreden leden kregen strenge regels opgelegd:

Kort gezegd:

– Geen stemrecht
– Materiaal wordt van ALO
– Het kleine beetje geld dat HBS nog heeft gaat naar de ALO-kas

ALO blijft dus eigenlijk nog steeds ALO. We stonden alleen open voor nieuwe leden. Omdat wij nog geen jonge leden hadden werden de reglementen wel iets aangepast om de regels op de nieuwe situatie aan te passen.

Ging HBS hier zo maar mee akkoord? Eerst wel, maar paar maanden later begonnen ze toch te klagen. Op 19 dec. 1918 was de eerst volgende vergadering.

De junioren gingen klagen en eigen was de wens inspraak. Ze wilde stemrecht – meepraten over wat er gebeurt op ALO. Maar dat leek oud-ALO toch niet een goed idee. Ze waren eigenlijk vrij duidelijk:

In het kort kwam het er op neer dat de HBS’ers geen echte leden werden. Ze mochten best als junioren uitkomen als ALO III, maar meer dan dat niet. Alleen als zij bereid waren de volle contributie te betalen, dan werden zij normaal ALO-lid met alle rechten en plichten. Of deze oud-HBS leden bij ALO bleven weet ik niet. Maar ik ben wel van mening dat hier niet sprake was van een fusie. ALO stond open voor oud-leden van een noodlijdende vereniging.

Laat dit nu precies zijn wat Sybe tijdens de laatste ledenvergadering ook zei! We gaan niet fuseren, maar korfballers van een andere vereniging kunnen best bij ALO komen korfballen.

Martijn

(94)

ALO’s supportersclub en kamp midden/eind jaren ’80

ALO’s supportersclub en kamp midden/eind jaren ’80

Deze week digitaliseerde ik een aantal foto’s van de ALO supportersclub. Erg leuk om te zien die geel-zwarte baretten! De kwaliteit laat helaas wat te wensen over, maar in het midden zijn Marcel en Erwin goed te herkennen – Sander in gele trui en rechts de Van de Schilde’s.

Daarnaast een schitterende foto van een kamp. Ik heb op dit moment erg weinig informatie. Waar zijn we? Wie staan er allemaal op. Wie helpt me met meer info? De leiding ken ik, maar de deelnemers?? Ik zie Martijn Blok, Sander Koolwijk en Marcel of Robbie Lakeman. Maar daarna stopt het snel!

Groet,
Martijn

(133)

ALO en haar minister-presidenten

ALO en haar minister-presidenten

Elke vereniging heeft wel beroemdheden die ooit in een ver verleden lid geweest zijn. Ook ALO heeft grotere en minder grotere BN’ers gehad. Maar hoeveel verenigingen kunnen claimen dat er een minister-president lid is geweest? ALO kan daar zelfs een schepje boven op doen! Wij hebben zelfs twee minister-presidenten die ooit lid van ALO zijn geweest. Goed, toegegeven, we kunnen er prat op gaan, maar beiden zijn maar een paar jaartjes lid geweest. Maar goed, het is een feit.

Ten minste ik wilde het een feit laten zijn. En dat kan natuurlijk alleen met bewijzen. Foto’s zouden natuurlijk het mooiste zijn. Maar dat laat nog even op zich wachten (waarover later meer). Nu ik met de oudste archiefdoos bezig ben. Kan ik trots de officiële bewijzen tonen.

Verreweg de meest bekende Nederlander die ooit lid geweest is van ALO is Willem Drees. Ten tijde van zijn lidmaatschap (slechts) gemeenteraadslid in Den Haag, maar klom langzaam op tot uiteindelijk minister-president van Nederland. Hij werd lid in 1914. In het oudste kasboek van ALO is zijn eerste contributie te vinden. Lees ook eens de andere pagina’s over dezelfde maand – leuk wat er toen al in een vereniging omging. Overigens moest hij het kennelijk niet van zijn korfbaltalent hebben. Bestuurlijk zat het goed – hij richtte meerdere korfbalvereniging op (in Amsterdam). Maar er werd wel over Willem Drees gezegd dat hij meer een “matige” korfballer was.

De tweede minister-president werd eigenlijk niet bekend onder deze functie. Julius Caesar de Miranda studeerde maar tijdelijke aan het gymnasium in Den Haag. Toen hij dat succesvol had afgerond ging hij studeren in Amsterdam, waar hij in 1928 zijn doctoraal behaalde. Het jaar daarop ging hij terug naar zijn vaderland Suriname. Daar werd hij rechter en was tussen 1942 en 1946 lid van de Staten van Suriname. Rond de tijd dat Suriname onafhankelijk van Nederland ging worden was De Miranda lid van het College van Bijstand, later College van Algemeen Bestuur (CAB). Je zou dit kunnen zien als een soort tijdelijke voorloper van de regering.

Na de invoering van verkiezingen in 1948 werd de partij NPS het grootste. Vanuit deze partij werd Julius Ceasar de Miranda gevraagd voorzitter van het CAB te worden. Hij kan daarmee worden beschouwd als eerste premier van Suriname. Over zijn lidmaatschap is iets meer te vinden dan alleen het betalen van zijn contributie. Zo komt hij netjes voor in de opstellingen in de notulen van de 12-tal commissie (voorloper van de huidige TC). Hij was ingedeeld in ALO III. Als je de verdere indeling van de teams doorneemt dan valt op dat Henk van der Jagt nog in ALO II speelt. Dit is de opa van Eric van der Jagt.
Ik heb van Julius Caesar zeer waarschijnlijk wél foto’s in het ALO-archief gevonden. Ik heb hiervan echter nog geen sluitend bewijs. Ik heb al wel contact met zijn kleindochter. Ik hoop dat zij de definitieve doorslag kan geven.

Door: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

(136)

1971 – Ready-toernooi en Kamp Ommen: de plakboeken

1971 – Ready-toernooi en Kamp Ommen: de plakboeken

Waar we nu naar Albelli of de Hema gaan om een digitaal fotoalbum te creëren, deden we dat vroeger heel anders. Je moest met je fotorolletje naar de winkel, deze laten ontwikkelen en laten afdrukken. En ja, dan was het maar afwachten of de foto’s wel gelukt waren… Ik herinner me zelf dat ik in de winkel de foto’s snel doornam, want de écht mislukte foto’s hoefde je ook niet af te rekenen. Maar een setje losse foto’s is ook niet alles. Je kan ze natuurlijk achter elkaar in een album schuiven, maar diverse ALO-leden probeerden er echt iets creatiefs van te maken. Zo zijn er de fotoalbums van Rob Roskes uit de jaren ’70.

Foto’s werden niet 1 keer, maar meerdere keren afgedrukt in verschillende formaten. Alles om mooi ingedeelde pagina’s te krijgen. Neem bijvoorbeeld deze pagina:

Zo vinden we ook een schitterende ploegenfoto van een ploeg op het Ready-toernooi uit juni 1971. Wie herkent vader, moeder en oom?

Maar foto’s alleen maken nog geen verhaal. Rob knipte uit Doeltreffer en diverse andere bladen artikelen om tekst en uitleg te geven bij de foto’s. Zo vond ik de volgende (samenvatting) van het Kamp Ommen 1971. In Ommen werd jaren achter elkaar een kamp georganiseerd. Niet alleen vanuit ALO, maar diverse andere korfbalverenigingen gingen tegelijk op kamp, zodat gezamenlijk spellen en activiteiten gedaan konden worden. Op die manier leerde de korfballende jeugd elkaar ook buiten de velden kennen.

Zouden er nog meer van die mooie albums te vinden zijn?

Door: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

(56)