Collectie Frans Hinzler overgedragen aan het ALO-archief

Toegegeven, er zullen niet heel veel leden meer precies weten wie Frans Hinzler was, maar dankzij hem en zijn dochter is ALO een grote schat rijker. Frans Hinzler trad toe tot het ALO-bestuur in 1916. Zus Stien was al sinds 1908 secretaresse en zwager Leo Schmidt was voorzitter. In 1919 en 1920 nam Frans de voorzittershamer over van zijn zwager. Die hamer ligt ook nog bij mij thuis, maar dat is weer een ander verhaal.

Frans was eerst maar twee jaar voorzitter, maar kwam in de jaren er na regelmatig terug bij ALO. Zo was hij van 1923 tot 1926 en in 1938 en 1939 ook nog voorzitter. Ook Leo Schmidt en broer Guus namen die voorzittershamer nogmaals ter hand. Zus Stien bleef lange tijd secretaresse, later heeft zijn vrouw Hedwig dit ook nog gedaan. Dit alles was en is heel mooi, maar is niet nog niet alles. De familie Hinzler was ook goed in documenteren. Stien was al in 1906, het oprichtingsjaar van ALO, lid! En van het begin af aan zijn er fotoboeken bijgehouden. En nu zijn die fotoboeken weer terug bij ALO.

In totaal gaat het om 4 fotoboeken, 1 min of meer losbladig fotoboek, een sigarendoosje en wat uitvergrotingen. Door deze aanwinst kan ik direct ook mijn kreet over de oudste foto van een aantal weken terug gaan tegen spreken. De oudste foto die er bij zat was uit het oprichtingsjaar:

   

Op de foto staan keurig nummertjes en op een andere pagina staan een aantal namen. Zo staat er bij: George Dietz, hij was mogelijk de eerste voorzitter. Stien Hinzler staat er ook bij en natuurlijk de gebroeders Huetinck. Wat nu zo leuk is – verwanten van Dietz en Huetinck spelen nog steeds op ALO!

Ongeveer 10 jaar later werd onderstaande wedstrijdfoto gemaakt. Waarschijnlijk wordt er een wedstrijd gespeeld in Gouda. In die tijd was ALO een geduchte tegenstander en was ALO erg actief in het promoten van de (nog jonge) korfbalsport. Vandaar werd er overal en nergens een wedstrijdje gespeeld.

Rest mij nog de dochter van Frans te bedanken voor deze forse uitbreiding van het ALO-archief. Mochten er meer (oud-)leden materiaal hebben en bereid zijn dit uit te lenen óf te doneren, dan houd ik mij natuurlijk aanbevolen! Zo oud als bovenstaande is werkelijk schitterend, maar van iets recenter datum mag natuurlijk ook.

Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

(49)