Van de ledenadministratie

Opzeggen lidmaatschap van HKC ALO voor 1 juni 2023.

Liever niet maar, indien men geen lid meer wenst te zijn van ALO dan zal men dat kenbaar moeten maken bij de ledenadministratie van ALO.

Zoals ook vermeld op de ALO-site dient men het lidmaatschap van ALO op te zeggen voor 1 juni 2023. De opzegging dient dus voor deze datum in het bezit te zijn van de ledenadministratie.

De opzegging kan men indienen via de ALO-site onder het tabje “leden”.

Bij het niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd  en is men de daarbij behorende contributie verschuldigd.

Ineke Meyer
Ledenadministratie HKC ALO

(53)