KangoeroeKlup Den Haag: positieve resultaten na 2 jaar samenwerken!

Sinds september 2021 werken zeven Haagse korfbalclubs samen bij het werven van nieuwe Kangoeroes. Het doel: zorgen dat er voldoende korfbalverenigingen blijven in Den Haag, zodat korfballers (met name bij de jeugd) zoveel mogelijk in de regio kunnen korfballen. Het idee: bied bij alle clubs een vergelijkbaar programma en doe gezamenlijk aan werving, zodat kinderen zo dicht mogelijk bij huis terecht kunnen op een KangoeroeKlup. Of ze dan via school of via een flyer bij Centrum voor Jeugd en Gezin in aanraking komen met het fenomeen KangoeroeKlup maakt niet uit. Er is altijd een locatie in de buurt. Het aanbod bestaat uit spelenderwijs bewegen en daarmee de BMO (breed motorische ontwikkeling) stimuleren. Er zijn veel nieuwe trainingsmaterialen aangeschaft om het aanbod te kunnen bieden en er is gezamenlijk marketingmateriaal ontwikkeld (spandoeken, flyers, medaillekaarten etc).

Heeft dit gewerkt?

Het is voorbarig om nu al harde conclusies te trekken, maar als we naar de concept-opstellingen voor komend seizoen kijken zien we daar drie F-teams staan, waarbij de F3 maar liefst 8 kinderen telt. De afgelopen jaren hadden we vaak maar één F-team aan het begin van het seizoen. Wat misschien nog wel mooier is om te melden, is dat er bij Eibernest aan een dependance wordt gewerkt in Wateringse Veld. Hopelijk een mogelijkheid voor Eibernest om weer te gaan groeien. En zowel bij Achilles, ALO, Die Haghe als Dunas is het aantal Kangoeroes toegenomen over de afgelopen 2 jaar (ondanks Corona).

Valkuil die bij alle deelnemende clubs werd genoemd is dat het BMO-aanbod te weinig korfbalelementen bevat en daardoor de doorstroming naar de F-jes bemoeilijkt. Dit punt staat voor komend seizoen geagendeerd. Ook hierbij is het bijzonder leuk dat er een samenwerking is tussen de clubs, omdat bijvoorbeeld het organiseren van oefenwedstrijdjes voor de oudste kangoeroes zo ook sneller geregeld is.

Hoe is dit mogelijk gemaakt?

We hebben veel te danken aan sportcoördinator Tymen Mol van WSDH. Samen met de stichting The Hague Korfballmasters heeft hij een plan bedacht voor deze samenwerking en hoe deze te financieren. Het plan was grofweg om voor alle verenigingen een Giga Kangoeroedag én ongeveer 50 korfbalclinics op scholen te laten organiseren door Teamplayers (een groep studenten van HBO en MBO). De studenten moeten uiteraard worden begeleid en dat kost veel tijd en dus geld. Dit geld is gevonden in de vorm van diverse subsidies. Die subsidies waren enerzijds mogelijk vanwege de unieke samenwerking tussen de korfbalclubs en anderzijds omdat er bij de KangoeroeKlup wordt gefocust op de eerder genoemde Breed Motorische Ontwikkeling (BMO) van kinderen. Lector Pim Koolwijk* was bezig met een onderzoek naar de effecten van BMO bij jonge kinderen. Omdat kinderen tegenwoordig steeds minder zelfstandig buitenspelen, vonden beleidsmakers en fondsen dit natuurlijk een interessant onderzoek, waaraan ze wel subsidie wilden verstrekken.

Daarnaast was het natuurlijk super belangrijk dat de trainers van de KangoeroeKlups wilden meewerken. Dankzij hun bereidheid om het BMO-programma te onderzoeken en toe te passen, weten we nu dat dit echt een mooie opstap kan zijn om ouders te enthousiasmeren om hun kinderen te laten meedoen met de KangoeroeKlup. En dan hopen we natuurlijk dat die kinderen het zó leuk vinden op onze clubs, dat ze blijven om te korfballen.

Hoe nu verder?

De subsidies van de opstartperiode zullen voor komend seizoen niet meer beschikbaar zijn. Er ligt een adviesrapport bij de besturen van de clubs, om te kijken hoe e.e.a. gefinancierd zou kunnen worden. Ik hoop van harte dat het lukt om de samenwerking vast te houden en de mooie resultaten verder uit te bouwen.

Astrid Bouman
Namens de wervingscommissie

*Uit het onderzoek van Pim Koolwijk is gebleken dat het BMO-aanbod inderdaad een positief effect heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen. Mooi om mee te kunnen nemen in de werving van Kangoeroes.

(73)