TC nieuws – corona impact (3)

Nog lang niet alles is precies duidelijk, maar stand van zaken nu voor zover bekend per 4 nov:

Oefenwedstrijden: De zaaloefenwedstrijden van 5 en 7 november waren er al uit gehaald. Alle andere geplande oefenwedstrijden gaan helaas eveneens vervallen. De intentie (afhankelijk van de diverse regelgeving) is om de hiervoor ingehuurde uren (in sporthal Ockenburgh) van zaterdag 14 november te gebruiken voor trainingen en onderlinge partijtjes op kleine schaal bij de jeugd. Nadere informatie daarover volgt nog via de trainers en/of jeugdcoördinatoren.

Zaalcompetitie: De start van de zaalcompetitie is voorlopig uitgesteld. Het KNKV heeft onlangs verschillende scenario’s neergelegd. Uitgangspunt daarbij is dat er wel een volledige zaalcompetitie wordt gespeeld. Dit komt er in feite op neer dat als nu bijvoorbeeld de eerste 4 ronden in de zaalcompetitie niet kunnen doorgaan, al deze speelronden daarna (en meeste dus in 2021) zullen worden ingehaald; denk aan kerstvakantie, voorjaarsvakantie, uitloop zaal, opschuiven 2e deel veldcompetitie. Aangezien er in de wedstrijdklassen veld ook nog 2 ronden moeten worden ingehaald belooft het tot aan de zomer dus erg vol te worden qua wedstrijden.

Laatste update vanuit KNKV: er is op dit moment nog geen besluit genomen over een scenario. Momenteel vindt namelijk nog overleg plaats met NOC*NSF over de exacte uitwerking van de deze week aangekondigde additionele maatregelen (voor wedstrijden maar ook voor de trainingen).

Trainingen: Voor de jeugd zijn er geen additionele maatregelen aangekondigd tav de trainingen, in tegenstelling tot bij de senioren waarvoor wel een verdere aanscherping geldt. Komende week, dus met ingang van maandag 9 november gaan we in principe de zaal in. Die voorzichtigheid zit hem in het feit dat we bij de zalen naast KNKV-adviezen natuurlijk ook afhankelijk zijn van de richtlijnen van de gemeente Den Haag. Onder voorbehoud is daarbij het rooster als volgt:

  • CONCEPT overzicht zaaltrainingen seizoen 2020 – 2021 met trainingstijden per ploeg
  • Alle trainingen zijn in sporthal Ockenburgh (behalve de Kalfjes en incidentele uitwijkingen)
 Team Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 ALO 1, 2  21:00-22:30  20:00-21:30 
 ALO 3, 4   19:00-20:00 *  
 ALO 5, 6   20:00-21:00 *  
 Recreanten    20:00-21:00 *  
 ALO A1, A2  20:00-21:00  19:00-20:00 
 ALO A3  20:00-21:00  18:00-19:00 
 ALO B1  19:00-20:00  18:00-19:00 
 ALO C1   18:00-19:00  
 ALO D1, D2   18:00-19:00  
 ALO E1, E2, E3   17:00-18:00  
 ALO F1   17:00-18:00  
* Halverwege het zaalseizoen wisselen 3 & 4 met 5, 6 & R

De trainingen van de C, D, E & F op maandag zijn nog niet helemaal duidelijk. Hierover worden de betreffende teams nog geïnformeerd.

Ditzelfde geldt voor de A3 en B1. Dagen staan vast, maar de tijden zullen waarschijnlijk nog wijzigen.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

(161)