Schrijf je in voor de VALV van 3 juli

We hebben de Voorjaars Algemene Ledenvergadering noodgedwongen uitgesteld naar 3 juli. En wat we hoopten, blijkt bewaarheid te worden. Vanaf 1 juli mogen sportkantines weer open! Dat betekent dat we met inachtneming van de 1,5-mtr-regel de ledenvergadering in het ALOodsje kunnen houden. Maar… het is de vraag of we voldoende ruimte hebben in de kantine om iedereen die aanwezig wil zijn, een veilige plek te bieden. Daarom vragen we je om je in te schrijven. Dan kunnen we vooraf een inschatting maken of we alles volgens de regels kunnen doen. Mocht blijken dat zich meer mensen aanmelden dan we veilig kunnen plaatsen, dan gaan we kijken of we een livestream organiseren of dat we de hele vergadering online zullen houden. Als het aantal bezoekers uit voorgaande vergaderingen maatgevend is, dan verwachten we geen problemen bij een vergadering in het ALOodsje.

Belangrijkste doel van deze ledenvergadering is om de begroting voor het komende seizoen te bepalen. De VALV zal worden voorgezeten door ondergetekende. Een nieuwe voorzitter zal traditiegetrouw in de Najaars Algemene Ledenvergadering worden gekozen. De volledige agenda wordt uiterlijk 19 juni gemaild naar alle stemgerechtigde leden.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 

(68)