Opzeggen lidmaatschap van HKC ALO voor 1 juni 2020

Liever niet natuurlijk, maar als je geen lid meer wil zijn van ALO dan zul je dat vóór 1 juni 2020 kenbaar moeten maken bij de ledenadministratie van HKC ALO. De opzegging moet voor deze datum in het bezit zijn van de ledenadministratie.

De opzegging kun je indienen via dit opzegformulier op de ALO-site of door een email te sturen naar ledenadministratie@alo.nu.

Een briefje mag ook. Stuur dit naar:
Ledenadministratie HKC ALO
p/a  Okkernootstraat 71,
2555 ZB Den Haag.

Bij het niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en is men de daarbij behorende contributie verschuldigd.

Ineke Meyer

(71)