Lintjesregen 2019: Koninklijke onderscheiding voor Frans Gallast!

Op vrijdag 26 april jl. heeft burgemeester Pauline Krikke aan 34 personen, namens ZM De Koning, een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Een van de gedecoreerden was ons Erelid Frans Gallast. Frans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frans is onderscheiden voor zijn (vrijwilligers)werk binnen

  • het Christelijk Residentie Mannenkoor (secretaris);
  • de Haagsche Korfbal Club ALO (secretaris);
  • de Protestantse Wijkgemeente Loosduinen-Centrum;
  • SV Erasmus;
  • de Nierstichting;
  • Saffiergroep, WoonZorgPark Loosduinen (koster) en als mantelzorger

Frans was secretaris van onze club tussen 1984 en 1993. In die hoedanigheid was hij voor velen een wijze raadsman, voerde hij de ledenadministratie, verzorgde hij de agenda en de verslaglegging van de bestuursvergaderingen, voerde hij de administratie ten behoeve van de algemene ledenvergaderingen en was hij het centrale aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders van onze vereniging. Naast deze algemene secretariële taken was Frans een van de gangmakers achter de volgende projecten:

  • Huisvestingsvraagstukken en haalbaarheid aanleg kunstgras. (Kunstgras in eerste instantie te duur bevonden, maar realisatie in de periode 1992-1994);
  • Uitvoering wijzigingen spelreglement, waaronder afschaffing van het middenvak;
  • Verbouwing van de houten kantine;

Als dank voor bewezen (ver)diensten werd Frans in 1993 benoemd tot Lid van Verdienste en in 1998 tot Erelid van onze vereniging.

Frans heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van onze mooie oude korfbalclub, wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor!

Namens het bestuur,

Sybe Booij, voorzitter

 

(86)