Herinnering opzeggen lidmaatschap van HKC ALO voor 1 juni 2019

Liever niet maar indien men geen lid meer wenst te zijn van HKC ALO dan zal men dat kenbaar moeten maken bij de ledenadministratie van HKC ALO.

  • Zoals ook vermeld op de ALO-site dient men het  lidmaatschap van ALO op te zeggen voor 1 juni (2019)
  • De opzegging dient voor deze datum in het bezit te zijn van de ledenadministratie
  • De opzegging kan men indienen via de ALO site www.alo.nu op de ledenadministratiepagina
  • Een email sturen naar ledenadministratie@alo.nu
  • Of een briefje sturen naar:
    • Ledenadministratie
    • p/a  Okkernootstraat 71, 2555 ZB Den Haag.

Bij het niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en is men de daarbij behorende contributie verschuldigd.

Ineke Meyer

Ledenadministratie HKC ALO

(35)