Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF)

Op deze pagina zetten we alles op een rijtje rondom het mobilele Digitale Wedstrijd Formulier (mDWF). De KNKV schaft met ingang van 1 december 2015 het papieren wedstrijdformulier af voor topkorfbal, wedstrijdsport en senioren breedtesport en gaat over op het mDWF beschikbaar via de SportLinked APP voor mobiele smartphones.

Hieronder is in het kort omschreven wat er wanneer met het mDWF moet gebeuren.  Via deze link krijg je een uitgebreid overzicht van deze stappen met scherm voorbeelden

Vooraf aan de wedstrijd

 • Beide teams stellen basis spelers en de reserves in, als ook coaches, begeleiders en verzorgers (iedereen die op de bank plaats kan nemen) – zit er iemand op de spelersbank die niet op het wedstrijdformulier staat dan kan de scheidsrechter deze persoon verwijderen van het speelveld en middels een aantekening ALO een administratieve boete opleggen.
 • Mogelijke invallers worden vooraf aan de wedstrijd door de coach / team manager toegevoegd.
 • De opstellingen worden verstuurd naar de scheidsrechter (official) – uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd!
 • De scheidsrechter controleert de basis opstelling aan de hand van de pasfoto’s op de digitale spelerskaarten.

Na afloop van de wedstrijd

 • Beide teams kunnen de wissels (of superspelers bij de F-jes) invoeren en melden dit aan de scheidsrechter.
 • Zijn de invallers niet goed of nog niet ingevoerd dan kan de scheidsrechter de wissels invoeren!
 • De scheidsrechter opent het wedstrijdverslag, controleert de wissels (voegt eventuele ontbrekende wissels toe).
 • De scheidsrechter voert de eindstand in.
 • De scheidsrechter voert eventuele sancties (kaarten in)
 • De scheidsrechter legt de wedstrijd vast

Géén WiFi / Data verbinding?

Indien er direct na afloop geen verbinding met de app gemaakt kan worden is het verzoek om dan na afloop in bijvoorbeeld de kantine alsnog de zaken af te handelen. Blijkt dit helemaal onmogelijk te zijn, kan het formulier na afloop in hetzelfde weekend alsnog verwerkt worden. De scheidsrechter zal dan de wissels in moeten voeren. Het is dus wel noodzaak om op dat moment aantekening te maken van de wissels. De thuisclub blijft primair verantwoordelijk voor het afhandelen van het DWF.

Foutief ingevoerde uitslag

Een foutief ingevoerde uitslag kan gemaild worden aan dwf@knkv.nl

Heb je hulp nodig dan is er meestal wel iemand in de buurt die ervaring heeft met de app.

Voor meer vragen, kunt u zich altijd wenden tot de TC of eventueel direct via twitter @dwf_knkv of via email dwf@knkv.nl

Hieronder volgt meer uitgebreide informatie die verband houdt met het mDWF en de voorwaarden en instellingen via de SportLink ledenadministratie en wedstrijdzaken functies.

Ledenadministratie

Pasfoto’s toevoegen/wijzigen
De digitale pasfoto is een portret-achtige foto van de betreffende speler, maar mag een zelf gemaakte foto zijn.

Het bestand dat door de leden wordt aangeleverd moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Andere formaten zoals BMP en TIFF kunnen we niet verwerken. Om de kwaliteit van de foto’s te behouden adviseren wij u om te kiezen voor foto’s die kleiner zijn dan 2 megapixel (1600×1200). De foto’s worden in Sportlink Club altijd geschaald naar het formaat 800×600.

Pasfoto’s toevoegen gebeurt in Sportlink CIub – Beheer Persoonsinformatie via de ledenadministratie

De pasfoto moet door elk nieuw (spelend) bondslid worden aangeleverd.

Tussen 1 juli en 31 augustus kunnen bestaande spelende leden een vernieuwde pasfoto sturen.  Als een jeugdlid van leeftijdscategorie veranderd dan is het ook nodig dat de pasfoto e-update wordt.   Voor niet gelijkende foto’s (naar beoordeling van de scheidsrechter) kunnen er boetes worden opgelegd.

Tijdens het lopende seizoen is wijziging van de pasfoto niet mogelijk, deze beperking is opgelegd ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid.

Coaches
Elke coach moet lid zijn van het KNKV, dit is een bepaling die al meerdere jaren van toepassing is.

Coaches van andere verenigingen moeten toegevoegd worden door de KNKV.  (Er dient dan een mail naar dwf@knkv.nl gezonden te worden waar relatiecode, naam en team in genoemd is)

Wedstrijdzaken (TC) 

Opgave breedtesport
Voor het wedstrijdkorfbal worden de Sportlink – Uitleg Team opgave – dubbel op gebruikt, primair voor de teamopgave conform het Reglement van Wedstrijden, maar ook om mensen aan de teams te koppelen voor het DWF.
Voor het breedtekorfbal adviseren wij u om uw teams ook volledig in Sportlink Club in te delen, dus niet alleen degenen die met het DWF werken. Per wedstrijd hoeven de spelers dan niet elke keer opgezocht te worden. Vanzelfsprekend blijven deze teams dan algemeen reserve. 

Scheidsrechters

Muteren/toevoegen scheidsrechters
Elke scheidsrechter die een wedstrijd fluit, zal zichzelf moeten SportLinked – Registreren binnen de app om wedstrijden af te handelen. ()

Het is ook mogelijk om vooraf via Sportlink Club de verenigingsscheidsrechters toe te voegen aan de wedstrijden

Op de wedstrijddag zelf kan dit ook nog in de app zelf (betreft het wedstrijden op verenigingsnaam is het vooralsnog aan de thuisvereniging om dit te doen):
Bij elke wedstrijd wordt bij het openen van het mDWF de actuele scheidsrechter opgehaald uit de database. Er zijn aantal scenario’s mogelijk waarbij een official gewijzigd moet worden:

 1. De scheidsrechter komt niet opdagen
 2. De scheidsrechter valt uit;
 3. Er is een verenigingsnaam als scheidsrechter aangewezen i.v.m. inschrijving op wedstrijden of voor scheidsrechters in opleiding (in programma staat dan SR verenigingsnaam);
 4. Er is geen scheidsrechter aangewezen

In alle gevallen kan de scheidsrechter gemuteerd worden door op het vakje van de scheidsrechter te klikken, en de vragen te beantwoorden. Scheidsrechters kunnen afgemeld worden door te kiezen voor niet opkomen. Nieuwe scheidsrechter kiezen gaat vervolgens op basis van relatiecode. Dit kan gedaan worden door de mensen gekoppeld aan het thuisteam, op de wedstrijddag.

Voor de situatie onder 3 is van toepassing dat er onder water gecheckt wordt of er sprake is van een SNO of van juiste vervanging. Hier hoeft dus geen extra actie voor ondernomen te worden.

Digitale bondspas (KNKV-legitimatiekaart)
Met ingang van het zaalseizoen 15-16 geldt de digitale bondspas ook als KNKV-legitimatiekaart. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een pasfoto beschikbaar is gesteld binnen Sportlink. U vindt de digitale bondspas in de app in het menu algemeen onder instellingen en dan digitale pas.

Twijfelt u in de praktijk aan de echtheid van de pas, door er op te tikken draait deze om, en wordt het Sportlink-logo zichtbaar.

Invallers die niet op het wedstrijdformulier staan
Indien er spelers niet op het wedstrijdformulier staan, mogen ze wel invallen. Deze moet door de scheidsrechter na afloop toegevoegd worden, op dezelfde manier als teams hun spelers toevoegen. Deze optie moet wel, zoveel als mogelijk, beperkt worden. Teams kunnen bij twijfel beter een extra wissel invoeren dan alles na afloop invoeren.

Aanvoerder die gewisseld wordt
Als de aanvoerder gewisseld wordt, is het momenteel nog zo dat de scheidsrechter dit achteraf moet muteren, op dezelfde manier als dit voorafgaand aan de wedstrijd zou gebeuren.

Wedstrijdsecrtariaat

Rol wedstrijdsecretariaat in app (WS mDWF)
Bij deze rol leeft de beeldvorming dat het wedstrijdsecretariaat zoals veel clubs dit kennen hiermee alles kan doen bij een wedstrijd en het nodige voor de teams klaar kan zetten. Dat is niet de functionaliteit die hier mogelijk is. Doelstelling van de app is juist dat de taken voor het wedstrijdsecretariaat verlicht worden, en de teams zelfredzaam worden. Mocht iemand toch mee willen kijken met teams, zal die gekoppeld moeten worden als staflid.

De rol WS mDWF  geeft in het breedtekorfbal de ruimte om op de wedstrijddag zelf de thuiswedstrijden af te handelen. Iemand met deze rol kan zowel de thuisvereniging, uitvereniging als scheidsrechtersrol overnemen.

Misbruik van deze rol zal goed gemonitord worden, en indien misbruik geconstateerd wordt, snel dicht gezet worden.