Subsidie toegekend: verduurzaming ALO kan starten!

Yessss, de subsidie is toegekend. Je moet er wat voor doen, maar dan krijg je ook wat. Zoals in het beleidsplan van ALO staat, willen we graag een duurzame club zijn (zie blz. 8). En dus is Wouter (bestuurslid onderhoud) het afgelopen jaar heel druk geweest met het aanvragen van offertes voor vloer- en dakisolatie en zonnepanelen. Afgelopen VALV konden we het heugelijke nieuws melden dat de gemeente de subsidie heeft toegekend.
Dat betekent concreet dat er in oktober Tonzon vloerisolatie aangebracht zal worden in het ALOodsje.

Tonzon is een soort folie dat tegen de onderkant van de vloer wordt aangebracht. Tegelijkertijd wordt er een plastic laag op de bodem van de kruipruimte gelegd. Dit zorgt er samen voor dat er minder kou door de vloer omhoog komt. Om ervoor te zorgen dat het vocht kan verdampen, worden er roosters aangelegd.

Voor de dakisolatie worden op dit moment de reeds ontvangen offertes geijkt (het proces van toekenning van de subsidie duurde langer dan de geldigheidsdatum van alle offertes). Zodra blijkt dat de offertes nog steeds toereikend zijn, kunnen we ook daar opdracht verlenen aan 1 van de leveranciers.

(57)