Vergeet je slaapzak & kussen niet!

Misschien ten overvloede, onderstaande tekst wordt ook persoonlijk aan kampdeelnemers gemaild, maar van dusdanig groot belang…

Hieronder nog een drietal belangrijke zaken omtrent het kamp.

  1. Slaapzak en kussen meenemen!

In tegenstelling tot wat er in het kampboekje staat moet ieder kind een slaapzak/dekbed en een kussen meenemen. Zoals altijd moet er ook een hoeslaken en een kussensloop mee (stond wel al op de paklijst), dus vergeet dit niet voor de broodnodige nachtrust van uw kind.

  1. Belangrijke informatie omtrent kinderen met allergieën

Er zijn dit jaar kinderen mee met een ernstige pinda-allergie. We hebben er daarom voor gekozen om geen pindakaas mee te nemen en andere voedingsmiddelen met pinda’s ook zoveel mogelijk te mijden. Wij vragen iedereen daarom om liever geen pindakaas (of andere pindaproducten) mee te geven bij het lunchpakket voor de zaterdagmiddag. We hopen hiervoor op uw begrip.

  1. Betalen

Als laatste de vraag, aan wie dat nog niet heeft gedaan, om het kampgeld te betalen. Dit kan eenvoudig door het bedrag van € 185,-  over te maken naar NL62 INGB 0000 2402 40  t.n.v. Korfbalclub Alo te ‘s-Gravenhage. Vermeld hierbij duidelijk de voor- en achternaam van de kampdeelnemer.

Verder hebben wij begrepen dat veel ouders er niet van op de hoogte zijn dat de leiding het eigen kampgeld (á € 95,-) zelf betaalt. Wij hebben meerdere malen de vraag gekregen of ouders een extra bijdrage kunnen doen ten behoeve van het kampgeld voor de leiding. Dit wordt zeer gewaardeerd. U kunt hiervoor extra geld overmaken bij het betalen voor uw kind of een losse overschrijving doen (hierbij graag in de mededeling “Kampgeld leiding” vermelden). Wij willen hierbij benadrukken dat uiteraard niemand zich hiertoe verplicht hoeft te voelen!

Wij hebben er erg veel zin en tot zaterdag allemaal (10.00 uur verzamelen op ALO).

Met vriendelijke groet,

De Kampcie

(153)