Van de voorzitter

Goed nieuws deze week van onze demissionaire premier: de terrassen mogen onder restricties weer open!

Eén van de restricties houdt in dat de terrassen van de sportaccommodaties gesloten blijven, dus helaas nog geen drankje op het terras bij ALO. Ook wel logisch daar er nog steeds geen ouders of andere bezoekers bij de trainingen aanwezig mogen zijn op de sportparken.

Voor sport & spel in het algemeen wil de overheid in zijn openingsplan pas meer  stappen zetten als de daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen verder doorzet. Eerst de regels omtrent het sporten zelf versoepelen, dan de randzaken zoals openen sportkantines.

Stand van zaken nu: voor de senioren vanaf 27 jaar geldt nu nog dat ze alleen op 1,5 meter afstand van elkaar in kleine groepjes mogen trainen.  Senioren tot 27 jaar mogen uiteraard al wel zonder beperkingen trainen. Een groot gedeelte van de senioren is ook al weer enige tijd lekker aan het trainen en ook ALO-fit draait alweer geruime tijd als vanouds. Met het afschaffen van de avondklok vanaf 28 april krijgen we ook weer alle bewegingsvrijheid in de avonduren.

Een volgende stap zou zijn om alle senioren zonder beperkingen te laten trainen. Om een “gewoon” gevolg te kunnen geven aan de veldcompetitie, voor de zomerstop  wordt een laatste mogelijkheid vanuit de routekaart van de korfbalbond  geboden, met als startdatum 22 mei. Voor de start van de competitie voor de senioren acht de bond het wel noodzakelijk dat sporters minimaal 2,5 week de gelegenheid gehad moeten hebben om met volledige weerstand te kunnen trainen, oftewel zonder beperkingen te kunnen trainen.

Een snelle rekensom leert ons dat 5 mei dan de beperkingen voor het trainen opgeheven moeten worden om nog tot een competitie voor de zomer te komen. Dit zou dan in de persconferentie van 4 mei aan de orde moeten komen. Zelf acht ik deze kans erg klein en is mijn verwachting dat we na de zomer pas weer echt een competitie kunnen gaan spelen.

Voor de jeugd is de stand van zaken nu dat er gelukkig al lang zonder beperkingen kan worden getraind dus is een volgende stap een competitie met wedstrijden. Rekening houdend met bovenstaand scenario voor de senioren acht ik de kans op een gewone competitiestart voor de zomer erg klein. Wel is de bond aan het kijken naar korfbalevenementen in pilotvorm, zoals bijvoorbeeld een toernooi voor de jeugd of een andere wedstrijdvariant. We houden hoe dan ook de ontwikkelingen scherp in de gaten en jullie bij nieuwe op de hoogte.

Gelukkig hoeft de jeugd zich niet te vervelen. Naast de goed verzorgde trainingen zorgt de feestcie voor de nodige leuke activiteiten voor de jeugd. De komende staat al weer op de rol voor 15 mei en gezien de hoge opkomst van de jeugdleden bij de Eggstreme Easter Hunt belooft ook deze activiteit weer een groot succes te worden!

Komende zaterdag staat het vrijwilligersdiner geheel in coronastijl op de agenda om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Daar heb ik zelf in ieder geval erg veel zin in! Voor de seizoensafsluiting gaan we nog in conclaaf met de AC om met de dan geldende coronaregels een leuke activiteit voor alle seniorenleden te organiseren.

Dan wil ik afsluiten met een persoonlijke noot; mijn vader (73 jaar)  heeft gisteren zijn eerste prik mogen ontvangen dus ik zie nu ook in de privésferen dat we in Nederland met het vaccinatieproces goede progressie maken. Op naar het – nieuwe- normaal!  

Owen van de Schilde

(139)