Contributie in tijden van corona

Wat doe je in tijden van corona met de contributie? Die vraag hebben we onszelf als vereniging gesteld in de VALV van 2020. Het besproken voorstel is dat, indien er minder (of niet) gekorfbald kan worden, de leden die dat graag willen korting op de contributie krijgen. In mei gaan we kijken wat het financiële resultaat van het seizoen is, dan hebben we namelijk een goed beeld van de kosten en opbrengsten en weten we bijvoorbeeld hoeveel zaalhuur we moeten betalen. Dan kunnen we goed vaststellen welk percentage van de contributie als korting kan worden gegeven. De korting kan met de contributie van het volgende seizoen verrekend worden. ALO brengt eenmaal per jaar de contributie in rekening en veruit de meeste leden hebben de contributie voor dit seizoen al voldaan. Het is minder belastend voor de penningmeester en ledenadministratie om de korting volgend seizoen toe te passen.

Een korte uitleg over de financiën van ALO

De inkomsten van ALO bestaan grotendeels uit:

  • contributie
  • verhuur ALOodsje aan 2Samen
  • inkomsten uit de kantine.

Het zal duidelijk zijn dat de inkomsten uit de kantine dit jaar vrijwel nihil zijn. Grote feesten zitten er voorlopig niet in en ook de kantineopbrengst tijdens reguliere weekenden is veel minder dan normaal (we mochten wel korfballen tijdens de eerste helft veld, maar voor een deel zonder publiek).


De voornaamste uitgaven zijn:

  • vaste lasten van het ALO-complex (denk daarbij aan huur, verzekeringen, gas en elektra, onderhoud etc)
  • de bondsbijdrage voor alle leden
  • de zaalhuur

De zaalhuur zal beduidend minder zijn, waarmee het gebrek aan kantineopbrengsten hopelijk goed gemaakt kan worden. De vaste lasten en de bondsbijdrage lopen gewoon door, dus daar zullen we de inkomsten uit contributie zeker gedeeltelijk voor nodig hebben.

Lang verhaal kort, in mei gaan we de cijfers goed bestuderen en zullen dan met een kortingsvoorstel komen. Mocht je, om wat voor reden dan ook, problemen hebben met het betalen van je contributie, stuur dan een mailtje naar penningmeester@alo.nu. Er is altijd een manier om tot een oplossing te komen.

Namens het bestuur
Patrick Klein | penningmeester

(72)