Schotklok en benodigde bemensing

Zoals inmiddels bekend speelt ALO 1 komend seizoen zowel veld als zaal in de eerste klasse. In die gehele veldkorfbalcompetitie wordt zonder schotklok gespeeld maar in de zaal krijgt ook ALO 1 hier dus mee te maken. En daar komt best nog wel het eea bij kijken:

Voor de wedstrijden met een schotklok namelijk moet een reguliere personele bezetting van een jurytafel zijn, die bestaat uit:

1)    Jury voorzitter – ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de jurytafel en fungeert als aanspreekpunt voor de scheidsrechter, dus o.a. bij wissels en time-outs. Voor de juryvoorzitter is het certificaat “KNKV-jurylid” vereist. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV.

2)    Schotklokbediener – draagt zorg voor de juiste en adequate bediening van de schotklok.

3)    Tijd- en scorewaarnemer – draagt zorg voor een juiste weergave van de tijd en scorebord.

Bovengenoemde functionarissen zijn officieel onderdeel van de voorwaarden rondom de wedstrijden. Zonder deze functionarissen kan de wedstrijd dus niet doorgaan! De juryvoorzitter moet daarbij gecertificeerd zijn (cursus eenmaal een avond op externe locatie, waarschijnlijk 1e helft oktober). Om de scholing te volgen moet men lid zijn van het KNKV.

De schotklokbediener en tijdwaarnemer hoeven niet gecertificeerd te zijn. Het bestuderen van het cursusmateriaal wordt wel aanbevolen. Eventueel mogen ook de speaker en de statisticus nog plaatsnemen aan de jurytafel. Meer info over de gehele regeling is ook terug te vinden op de website van het KNKV.

Kortom, hulp nodig

Wat zoeken we? Uiteindelijk gaat het om 7 thuiswedstrijden in de zaal. Om back-up te hebben in geval van verhindering en om de last een beetje te spreiden zoeken we minimaal 2 juryvoorzitters (die dus ook bereid zijn om het certificaat te behalen), 2 à 3 schotklokbedieners en tijd- & score-waarnemers en 2 à 3 vaste omroepers.

Reacties graag naar tc@alo.nu (graag daarbij vermelden hoeveel wedstrijden je ongeveer zou willen doen en voor welke functie)

(128)