Voorjaars Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 3 juli

Door het overlijden van Sybe is het ons niet gelukt om de begroting voor komend seizoen op tijd rond te krijgen en te verspreiden onder de leden (dit moet 14 dagen voor de vergadering gebeuren volgens de statuten).  Daarom hebben we ervoor gekozen de vergadering te verplaatsen naar vrijdag 3 juli (dit is toegestaan volgens de Corona spoedwet en zal geen problemen veroorzaken voor ALO). Sportkantines blijven in principe dicht tot 1 september, dus waarschijnlijk gaan we een online vergadering organiseren. We zijn nog in overleg met de gemeente, om te kijken of er mogelijkheden zijn om wellicht een vergadering in de open lucht te organiseren.

Het is dit jaar bijzonder lastig om een begroting te maken vanwege de door het Coronavirus ontstane onzekerheden. Daarom kiezen we ervoor 2 begrotingen voor te leggen. Eén waarbij we er vanuit gaan dat de maatregelen voorlopig gehandhaafd blijven en één waarbij we uitgaan van normale omstandigheden.

In onderling overleg hebben we afgesproken dat Astrid Bouman tot de volgende NALV de taken van de voorzitter zal waarnemen. Dat geeft ons de tijd om te kijken hoe we de taken binnen het bestuur kunnen herverdelen en om naar uitbreiding te zoeken. Tijdens de NALV in oktober zal een nieuwe voorzitter ter goedkeuring aan de leden worden voorgesteld. Dit is een logisch moment omdat dan ook de rest van het bestuur officieel gekozen, dan wel herkozen dient te worden.

Het bestuur

(92)