TC-nieuws: corona-impact (4)

De updates volgen elkaar snel op:
Zaalcompetitie: De eerste 2 competitieronden zijn er inmiddels officieel uitgehaald door het KNKV. Eerste mogelijke speelronde is nu het weekend van 5/6 december. Uiteraard is dit nog sterk onder voorbehoud. Het opschuiven van de eerste 2 ronden zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat de zaalcompetitie langer door zal lopen en het veld pas begin mei zal starten.

De uren voor deze 2 competitie ronden zijn geannuleerd. Afhankelijk van de weersberichten zijn in die 2 weken eventueel op kleine schaal trainingen en onderlinge partijtjes bij de jeugd mogelijk op het veld.

Oefenwedstrijden: De ingehuurde uren voor oefenwedstrijden zaal (in sporthal Ockenburgh) van aanstaande zaterdag 14 november hebben we aangehouden voor trainingen en onderlinge partijtjes op kleine schaal bij de jeugd. Nadere informatie daarover volgt nog via de trainers en/of jeugdcoördinatoren.

Trainingen: Vooralsnog gaan de zaaltrainingen gewoon door, zij het met name bij de senioren sterk aangepast vanwege de regelgeving. Tav het eerder gepubliceerde schema (in het laatste schema):

E & F trainen de rest van november niet op maandag, maar op zaterdag in de Wonnebald van 11.00 – 12.00 uur.

C & D trainen de rest van november op maandag niet in Ockenburgh maar op het veld.

A3 & B1: Over de tijden volgt nog nadere informatie.

ALO 3 t/m 6: Ook de tijden op woensdag zouden nog kunnen veranderen. Op dit moment gaan we echter nog uit van de in de vorige update genoemde tijden.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

(118)