Inschrijven voor het 3e deel Haagse Korfbal Historie

Bijgaand een bericht van Rob Blokpoel ivm. het 3e deel in de serie Haagse Korfbal Historie:

Ondanks de coronacrisis wordt hard gewerkt aan de realisering van het derde boek over de Haagse Korfbal Historie.

Wij streven er naar om eind oktober uit te gaan geven.

Ook dit jaar doen wij een beroep op uw financiële bijdrage aan de totstandkoming.

Bijgaand de mogelijkheden.

Donateurs en verenigingen krijgen een vermelding in het boek. Als u hier gebruik van maakt graag deze e-mail beantwoorden of bijgaand antwoordformulier invullen en retourneren…

Voor degenen die het 3e boek voor een speciale prijs willen bestellen (€ 15 i.p.v. € 19,95) kunnen het boek via bijgaand bestelformulier reserveren. Wel voor 1 oktober 2020 insturen! Datzelfde geldt voor verenigingen en donateurs.

Voor de bestanden zie:

Graag de formulieren versturen aan: info@haagsekorfbaldagen.nl

Ook voor dit deel staat er weer wat over ALO in. Zo zijn oud-voorzitter Harry Venselaar en voormalig trainer en bestuurslid Rob Verhagen geïnterviewd. Daarnaast staat er een artikeltje in over Sybe en worden nog een aantal andere ALO’ers genoemd.

(48)