Laatste oproep -> nog geen oplossing wedstrijdsecretariaat ABC!

** LAATSTE OPROEP, DAARNA DEFINITIEF ‘ZELF OPLOSSEN’ **

Over een kleine 2 weken starten de eerste jeugdtrainingen weer (zie ook bericht van 31/07) en de 31e de oefenwedstrijden (zie ander bericht 31/07). Maar vooralsnog is er nog geen enkele invulling van het wedstrijdsecretariaat bij de ABC. Om wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen is een wedstrijdsecretaris/-coördinator daarbij CRUCIAAL
Indien volgende week dinsdag de 20e er nog niemand bereid is gevonden om tenminste een deel voor zijn/haar rekening te nemen dan zullen we helaas een noodprocedure moeten opstellen en deze vervolgens op de site vermelden. Dit zou dan in ieder geval betekenen dat:
a) een ieder bij afwezigheid ALTIJD (dus ook bij onverwachte ‘last minute’ ziekte, vakantie, blessures, …) ZELF TIJDIG voor vervanging moet zorgen. Of en op welke wijze dan actuele ledenlijsten zullen worden verspreid is vooralsnog nog geen besluit genomen.
b) de standaard opstellingen verder NIET zullen worden bijgewerkt.
c) verzoeken tot verschuiven van wedstrijden door de ploegen ZELF dienen te worden afgehandeld.

We hopen uiteraard dat bovenstaande niet nodig zal zijn en er zich toch nog 1 of meer personen aanmelden. Uiteindelijk gaat het dit seizoen ook maar in totaal om 5 teams (2 A-teams, 2 B-teams en 1 C-team). Het minimale wat we nodig hebben is het verwerken van de via de mail TIJDIG binnengekomen afschrijvingen (en vervangers) in de opstellingen. Tijdsbesteding hiervan minder dan 1 uur per speelronde. Wie oh wie?

Graag reacties naar: tc@alo.nu

(41)