GEEN wedstrijdsecretariaat ABC -> voorlopig ZELF voor vervanging zorgen


Met nog iets minder dan een maand te gaan tot de wedstrijden weer beginnen, is er voorlopig nog geen enkele invulling van het wedstrijd secretariaat ABC. Dat betekent dus dat er voorlopig GEEN centraal afschrijf adres zal zijn en dus dat een ieder bij afwezigheid ALTIJD (dus ook bij ziekte, vakantie, blessures, ..) ZELF TIJDIG voor vervanging moet zorgen. Dit geldt ook voor de oefenwedstrijden eind augustus!

Aangezien bovenstaande uiteraard verre van ideaal is hopen we echter dat er toch nog 1 of meer vrijwilligers opstaan die hierin wat zouden kunnen en willen doen. Onderstaand daarom een herhaling van het bericht van vorige week.

————————— 

Het afgelopen seizoen is nog maar net officieel afgesloten en het nieuwe seizoen lijkt nog ver weg, maar… komt toch al aardig dichtbij. De vacature voor het wedstrijdsecretariaat van de A, B en C staat echter nog open. Om wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen is een wedstrijdsecretaris / coördinator daarbij CRUCIAAL.

We zijn daarom nog steeds dringend op zoek naar 1 of meer mensen die deze functie willen vervullen. Bij de ABC hebben we komend jaar in totaal 5 teams (2 A-teams, 2 B-teams en 1 C-team) dus op zich best te doen.

Nog even de belangrijkste taken:

  1. Het verwerken van de via de mail binnengekomen afschrijvingen (en vervangers) in de opstellingen. Nb: de opstellingen zelf op de ALO-site gaan vrijwel geheel geautomatiseerd.
  2. Het regelen van invallers (soms ‘last minute’)
  3. Af en toe verschuiven van wedstrijden (in overleg met trainers en tegenpartij).

Meest ideale is 1 persoon (of duo) die al deze 3 taken doet, maar als er mensen zijn die wel een deel hiervan zouden willen doen dan zijn we voorlopig ook al erg geholpen. Bijvoorbeeld enkel taak nr 1 (dit is voor nu ook even het allerbelangrijkste), of het op je nemen van alleen A, B, of C bij taak nr 2 en 3.

Graag reacties naar: tc@alo.nu

(50)