Snelle NALV met gezellige nazit

Geen bijzondere besluitvorming op de agenda, maar gelukkig wel een fijne opkomst van een man of 30 waaronder zelfs een nieuw gezicht (de moeder van een net lid geworden F-je). De voorzitter heette iedereen welkom en opende de vergadering net na 20:00 uur. (Misschien wel het belangrijkste item van de Najaars ALV is de goedkeuring van de leden op het financiële resultaat. Daarbij kijken we of dat resultaat overeenkomt met de begroting en zo niet, of de afwijkingen te verklaren zijn. Belangrijk daarbij is de input van de kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit David Meijer, Erik Vrieling en Martijn van Wensveen. De kascontrolecommissie komt een week voor de vergadering bijeen met de penningmeester, die inzicht geeft in de administratie. Dit lijkt een formaliteit, maar deze controle is belangrijk om het bestuur scherp te houden en te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gelden van de vereniging.). De kascontrolecommissie was dit jaar zeer tevreden en deelde zelfs een compliment uit met name voor het gevoerde beleid rondom de kleedkamers. “Er is goed onderhandeld en de onvermijdelijke overschrijding in kosten is tot een minimum beperkt gebleven”, aldus de kascontrolecommissie. Penningmeester Owen werd bedankt met een luid applaus.

Na het goedkeuren van de financiën konden we verder met de verkiezing van bestuur, technische commissie (TC) en kascontrolecommissie. Er stonden niet spontaan tegenkandidaten te trappelen, waardoor die verkiezing direct in benoeming resulteerde. Alle leden van het bestuur gaan weer een jaar door, met uitzondering van Leo Brouwer. We zijn Leo zeer erkentelijk voor de inspanningen die hij heeft verricht voor allerlei onderhoudstaken en met name voor zijn input bij de realisatie van de nieuwe kleedkamers. Zonder zijn volharding is het nog maar de vraag of die er überhaupt gekomen zouden zijn. Aan de TC waren Casper Kuijpers en Martijn Meijer eerder dit jaar al officieus toegevoegd. Nu dus officieel gekozen door de ledenvergadering. De kascontrolecommissie blijft in de huidige samenstelling gehandhaafd.

Er werd afscheid genomen van een groot aantal leden van de Feestcie en dit leidde tot bezorgde vragen over het voortbestaan van de Feestcie. Zeker een punt van aandacht voor het bestuur, dat vrijwilligersbeleid sowieso als aandachtspunt heeft voor de komende jaren. Mark wist ons overigens gerust te stellen: vorig jaar is er in een bijna dubbele bezetting gewerkt waardoor het vertrek van de Feestcieleden goed kon worden opgevangen.

De AC, 2 jaar geleden feitelijk opgeheven, is vorig jaar onder leiding van Casper nieuw leven ingeblazen. Hij legde uit dat we als vereniging in een soort tussenfase zitten, waardoor het lastig is om feesten altijd goed bezet te krijgen. Dit geldt gelukkig niet voor het Kerst- en Eindfeest, waar de AC goede zaken heeft gedaan en waarvoor zelfs een DJ heeft kunnen regelen.

Bij de rondvraag de vraag om bij de nieuwe webshop voor ALO-kleding ook de mogelijkheid op te nemen om spullen thuis te laten bezorgen* en of er nu werk gemaakt kan worden van de herhalingscursus voor de AED. Het bestuur was hier op de achtergrond al mee bezig geweest en heeft met de reddingsbrigade afgesproken dat tijdens de wintermaanden een herhalingscursus zal worden gegeven. Meer informatie hierover volgt.

Na 75 minuten vergaderen kon de voorzitter afsluiten en werd er nog lang en gezellig nageborreld.

Een uitgebreider verslag van de vergadering zal aan alle leden worden toegezonden voor de volgende (V)ALV.

Namens het bestuur,
Astrid Bouman

 

(62)