Nieuwe wedstrijdshirts goedgekeurd op BAV

Vanaf seizoen 2019-2020 zal ALO in nieuwe wedstrijdshirts spelen. Dit voorstel is goedgekeurd door de BAV (Bijzondere Algemene Vergadering) van 1 februari jongstleden. In de NAV van oktober 2018 was al een conceptvoorstel voorgelegd waar alle aanwezigen unaniem enthousiast over waren. De toekomstige leverancier was bereid deze schetsen uit te voeren op echte shirts (zowel het witte wedstrijdshirt als het zwarte reserveshirt), zodat iedereen kon zien en voelen hoe het gaat worden.

Behalve het voorstel voor het ontwerp was er nog de kwestie van de kosten. De nieuwe shirts zullen hetzelfde geprijsd zijn als de oude shirts. We willen dat ieder lid vanaf het nieuwe veldseizoen in het nieuwe wedstrijdshirt speelt. Om leden tegemoet te komen, biedt het bestuur de mogelijkheid om 25% van het aankoopbedrag terug te krijgen tegen inlevering van de aankoopbon bij de penningmeester. Ook dit financiële voorstel werd door de leden goedgekeurd. Misschien goed om te weten dat nieuwe jeugdleden die na de vorige NAV lid zijn geworden, geen shirt hoeven aan te schaffen, zij hebben momenteel een shirt in bruikleen.

De volgende belangrijke stap is dat we op zoek gaan naar shirtsponsors. Hierover volgt later nog meer informatie maar als je nu al een bedrijf/organisatie weet die wil sponsoren, stuur dan een mail naar de penningmeester.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 

(182)