Feest tijdens Sperrzeit

Uit het ALO-archief – een foto van een feest in oorlogstijd ten huize van Fam. Hinzler.
Verschillende ALO-leden waren bij dit feest aanwezig.

De foto is gedateerd 15 jan. 1944.

Wegens sperrzeit tijdens de Duitse bezetting mocht niemand naar buiten tijdens de avonduren. Er werd daarom de hele avond en nacht doorgefeest met sketches, dans en souper.
Het feest duurde van 7 uur tot 7 uur.

Achterste rij:
– Ali Bruigom (ALO)
– Dick Ezerman (ALO)
– Gon Ezerman-Meyer (ALO)
– George Merkle (’t Gouden Molentje, Spui – ALO)
– Bob Hinzler-Akkerhuys
– Guus Hinzler (ALO)
– Margo Bautz-Neervoort (overbuur 1940)
– Mas Korn (man van schoolvriendin Cully Maarschalk)

Middelste rij:
– Wim Bruynesteyn (ALO)
– Fenna Gomis-Haaksma (overbuur)
– Hedwig Hinzler-von Lindheim (ALO)
– Hedi Hinzler (op schoot)
– Ali Merkle-van der Jagt (ALO)

Zittend:
– Cilly Korn-Maarschalk
– Louis Bautz (overbuur)
– Willy Bruijnesteijn-Bruigom (ALO)

(57)