Buitengewoone Algemeene Ledenvergadering (101 jaar geleden) – net geen fusie…

Afgelopen vrijdag was er weer een algemene ledenvergadering. Voorzitter Sybe was duidelijk: ALO is niet bezig met fusieplannen! Geen loze opmerking, omdat Futura en Dubbel Zes volgend jaar echt samen gaan en ook HKV/Ons Eibernest en Die Haghe toenadering zoeken.

Maar niets is nieuw natuurlijk in de rijke geschiedenis van ALO. Op 26 augustus 1918 – 101 jaar geleden! – was er een Buitengewone Algemene SPOED Ledenvergadering.

Voorzitter Frans Hinzler had gemeld dat hij afwezig zou zijn, maar de vice-voorzitter was dit even vergeten door te geven. Dus commissaris (algemeen lid van het bestuur) Henk van der Jagt (voor de kenners – vader van de toen 3 jarige Gerrit) nam waar.

Enig punt op de agenda is de toetreding van HBS tot ALO als jeugdafdeling.

En wij als ALO maar opscheppen dat wij de oudste ongefuseerde korfbalvereniging van de wereld zijn! Moeten we die titel opgeven? Ik vind van niet: ALO bleef gewoon ALO en de nieuw toegetreden leden kregen strenge regels opgelegd:

Kort gezegd:

– Geen stemrecht
– Materiaal wordt van ALO
– Het kleine beetje geld dat HBS nog heeft gaat naar de ALO-kas

ALO blijft dus eigenlijk nog steeds ALO. We stonden alleen open voor nieuwe leden. Omdat wij nog geen jonge leden hadden werden de reglementen wel iets aangepast om de regels op de nieuwe situatie aan te passen.

Ging HBS hier zo maar mee akkoord? Eerst wel, maar paar maanden later begonnen ze toch te klagen. Op 19 dec. 1918 was de eerst volgende vergadering.

De junioren gingen klagen en eigen was de wens inspraak. Ze wilde stemrecht – meepraten over wat er gebeurt op ALO. Maar dat leek oud-ALO toch niet een goed idee. Ze waren eigenlijk vrij duidelijk:

In het kort kwam het er op neer dat de HBS’ers geen echte leden werden. Ze mochten best als junioren uitkomen als ALO III, maar meer dan dat niet. Alleen als zij bereid waren de volle contributie te betalen, dan werden zij normaal ALO-lid met alle rechten en plichten. Of deze oud-HBS leden bij ALO bleven weet ik niet. Maar ik ben wel van mening dat hier niet sprake was van een fusie. ALO stond open voor oud-leden van een noodlijdende vereniging.

Laat dit nu precies zijn wat Sybe tijdens de laatste ledenvergadering ook zei! We gaan niet fuseren, maar korfballers van een andere vereniging kunnen best bij ALO komen korfballen.

Martijn

(83)