ALO en haar minister-presidenten

Elke vereniging heeft wel beroemdheden die ooit in een ver verleden lid geweest zijn. Ook ALO heeft grotere en minder grotere BN’ers gehad. Maar hoeveel verenigingen kunnen claimen dat er een minister-president lid is geweest? ALO kan daar zelfs een schepje boven op doen! Wij hebben zelfs twee minister-presidenten die ooit lid van ALO zijn geweest. Goed, toegegeven, we kunnen er prat op gaan, maar beiden zijn maar een paar jaartjes lid geweest. Maar goed, het is een feit.

Ten minste ik wilde het een feit laten zijn. En dat kan natuurlijk alleen met bewijzen. Foto’s zouden natuurlijk het mooiste zijn. Maar dat laat nog even op zich wachten (waarover later meer). Nu ik met de oudste archiefdoos bezig ben. Kan ik trots de officiële bewijzen tonen.

Verreweg de meest bekende Nederlander die ooit lid geweest is van ALO is Willem Drees. Ten tijde van zijn lidmaatschap (slechts) gemeenteraadslid in Den Haag, maar klom langzaam op tot uiteindelijk minister-president van Nederland. Hij werd lid in 1914. In het oudste kasboek van ALO is zijn eerste contributie te vinden. Lees ook eens de andere pagina’s over dezelfde maand – leuk wat er toen al in een vereniging omging. Overigens moest hij het kennelijk niet van zijn korfbaltalent hebben. Bestuurlijk zat het goed – hij richtte meerdere korfbalvereniging op (in Amsterdam). Maar er werd wel over Willem Drees gezegd dat hij meer een “matige” korfballer was.

De tweede minister-president werd eigenlijk niet bekend onder deze functie. Julius Caesar de Miranda studeerde maar tijdelijke aan het gymnasium in Den Haag. Toen hij dat succesvol had afgerond ging hij studeren in Amsterdam, waar hij in 1928 zijn doctoraal behaalde. Het jaar daarop ging hij terug naar zijn vaderland Suriname. Daar werd hij rechter en was tussen 1942 en 1946 lid van de Staten van Suriname. Rond de tijd dat Suriname onafhankelijk van Nederland ging worden was De Miranda lid van het College van Bijstand, later College van Algemeen Bestuur (CAB). Je zou dit kunnen zien als een soort tijdelijke voorloper van de regering.

Na de invoering van verkiezingen in 1948 werd de partij NPS het grootste. Vanuit deze partij werd Julius Ceasar de Miranda gevraagd voorzitter van het CAB te worden. Hij kan daarmee worden beschouwd als eerste premier van Suriname. Over zijn lidmaatschap is iets meer te vinden dan alleen het betalen van zijn contributie. Zo komt hij netjes voor in de opstellingen in de notulen van de 12-tal commissie (voorloper van de huidige TC). Hij was ingedeeld in ALO III. Als je de verdere indeling van de teams doorneemt dan valt op dat Henk van der Jagt nog in ALO II speelt. Dit is de opa van Eric van der Jagt.
Ik heb van Julius Caesar zeer waarschijnlijk wél foto’s in het ALO-archief gevonden. Ik heb hiervan echter nog geen sluitend bewijs. Ik heb al wel contact met zijn kleindochter. Ik hoop dat zij de definitieve doorslag kan geven.

Door: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

(131)