Sinterklaas op ALO!

Op 24 november zal de Sint weer zijn intrede doen op ALO. Samen met zijn pieten zal hij alle kinderen weer ontzettend blij maken. De kinderen kunnen onder andere hun pietendiploma halen en iets super leuks knutselen voor de Sint en zijn Pieten. Als ze héél lief zijn geweest heeft hij misschien ook nog wel een cadeautje in zijn zak zitten.

Het feest is voor de kalfjes t/m de E, van 18:00 uur tot 20:00 uur. Ouders/trainers mogen bij het feest aanwezig zijn en er zal deze avond gratis koffie en thee worden geschonken. Kinderen die geen lid zijn van ALO zijn helaas niet welkom.

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden is het van groot belang om uw kind op tijd op te geven. Dit kunt u doen via het aanmeldformulier (https://goo.gl/forms/Ul7udahJLVQafuec2). Graag het aanmeldformulier volledig invullen. Belangrijk is dat u dit niet later doet dan 19 november 23:59 uur. Aanmeldingen die later zijn, kunnen we helaas niet meer accepteren. De Pieten moeten natuurlijk ook inkopen doen.

Kosten voor dit feest bedragen €8,- euro. Het geld kunt u overmaken naar de penningmeester van de Feestcie: T. Hoefnagel NL83INGB0685195953. A.u.b. in de beschrijving de naam en het team van uw kind vermelden. Pas wanneer u betaald heeft, is de inschrijving compleet!

Wij hebben er heel veel zin in!
Liefs,
De Feestcie

(94)