Opzeggen lidmaatschap van HKC ALO voor 1 juni 2018

Liever niet maar indien men geen lid meer wenst te zijn van HKC ALO, dan zal men dat kenbaar moeten maken bij de ledenadministratie van HKC ALO.

  • Zoals ook vermeld op de ALO-site, dient men het  lidmaatschap van ALO op te zeggen voor 1 juni 2018.
  • De opzegging dient voor deze datum in het bezit te zijn van de ledenadministratie.
  • De opzegging kan men indienen via de ALO-site (www.alo.nu).
  • Een email sturen naar ledenadministratie@alo.nu.
  • Of een briefje sturen naar:
    • Ledenadministratie
    • p/a  Okkernootstraat 71, 2555 ZB Den Haag.

Bij het niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en is men de daarbij behorende contributie verschuldigd.

Ineke Meyer
Ledenadministratie HKC ALO

(36)