Hoera! De subsidie is definitief toegezegd

De huid niet verkopen voor de beer geschoten is, geduld is een schone zaak en de aanhouder wint. Drie spreekwoorden die van toepassing zijn op het lange traject van de subsidieaanvraag voor de nieuwe kleedkamers. Maar nu is het dan toch écht zover, de champagne mag knallen, de opdracht kan verstrekt worden, de mouwen kunnen worden opgestroopt.

Nog even het geheugen opfrissen. Zo’n twee jaar geleden wilden we de langgekoesterde wens om de kleedkamers op te knappen, in vervulling laten gaan. Dit geheel conform het beleidsplan, waarin het zorgen voor een optimale accommodatie één van de speerpunten is. Dit leidde tot het samenstellen van de projectgroep ‘De Toffe Kleedkamers’, die onder leiding van Leo Brouwer diverse schetsen en kostenramingen heeft gemaakt. Afgelopen zomer is in een bijzondere algemene ledenvergadering (BAV) uitgebreid uit de doeken gedaan welk plan uitgevoerd zou kunnen worden. Nadat de vergadering unaniem had ingestemd met plan en kosten, kon de subsidieaanvraag in gang worden gezet. Ook dat had de nodige voeten in aarde, maar uiteindelijk is de aanvraag compleet ingediend op 16 augustus. Vanaf dat moment had de gemeente drie maanden de tijd om de subsidieaanvraag te beoordelen. Gemeenschapsgeld geef je tenslotte niet zomaar weg. Ons geduld is tot het uiterste op de proef gesteld, want de informele toezegging dat de aanvraag akkoord was, was niet voldoende om de opdracht te kunnen verstrekken. Toen we op 16 november nog geen definitief bericht hadden, hebben zowel Leo als Sybe regelmatig contact gezocht met de gemeente. De IAS-consulenten (IAS staat voor Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen) van de gemeente zijn steeds zeer behulpzaam geweest en op 4 december zat dan eindelijk het verlossende woord in onze mailbox. De subsidie is toegekend en 10% van de subsidie is inmiddels ook overgemaakt naar de clubkas van ALO!!!

We zijn erg blij dat we nu kunnen beginnen en zijn de gemeente zeer erkentelijk voor de toegezegde subsidie.

Namens het bestuur
Astrid

(92)