Hoe staat het met de kleedkamers?

Die vraag zingt rond op het ALO-veld. Iedere dag opent Leo Brouwer vol verwachting zijn mailbox om te kijken of er bericht is van de gemeente over de subsidieaanvraag. Want goedkeuring op de subsidieaanvraag is waar we nu met zijn allen op wachten.

Na de overweldigend positieve reacties en grote opkomst naar de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 11 juli, is het bestuur hard aan het werk geweest om de subsidieaanvraag rond te krijgen. Voorwaar geen sinecure! Maar liefst 17 documenten waren nodig bij het aanvragen van de subsidie. Leo, Sybe, Owen en Harry hebben tot vlak voor hun vakantie (en soms zelfs nog tijdens hun vakantie) alles op alles gezet om de subsidieaanvraag bij de gemeente te krijgen. Begrijpelijkerwijs moet de gemeente een heleboel controleren alvorens gemeenschapsgeld uit te geven, maar soms…

Het goedkeuren van een subsidieaanvraag gaat trapsgewijs. Onze IAS-consulent bij de gemeente (IAS staat voor Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen) heeft ons begin september gemeld dat zijn afdeling de aanvraag heeft goedgekeurd, hetgeen betekent dat deze formeel voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Die moet er nu nog zijn goedkeuring aan geven, een proces dat maximaal 3 maanden in beslag kan nemen. We hopen dat we snel iets horen, maar het kan dus ook begin december worden. We hopen snel meer te kunnen melden.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(87)