Kantinedienst (nieuwe stijl)

Kantinedienst

Hieronder vindt u het rooster voor de komende weken.

ALLÉÉN voor ouders van ALO jeugdleden geldt, dat zij (als het echt niet anders kan!) kunnen afbellen bij Erna van der Smitte op het volgende nummer: 06-43431953 (mail: kantinerooster@alo.nu).

Van alle andere spelende ALO-leden wordt verwacht dat zij onderling voor vervanging zorgen.

  • Daar waar de naam van een jeugdlid 1) wordt vermeld, wordt verwacht dat namens het jeugdlid een ouder of voogd de bardienst vervult.
  • Daar waar een team wordt vermeld, wordt verwacht dat het team zelf organiseert wie er achter de bar staan.

Kantinediensten ALOodsje:

 Zaterdag 26 september
 Van – tot  Wie
zaterdag 3 oktober 2020 :
09:30 - 11:00Noura Shehata
..... (1)
11:00 - 12:30Sylene Mezey
Colin Roelink
12:30 - 14:00Elise Heerema
Martijn Meijer
14:00 - 15:30Sander Koolwijk
Marije Alkema
15:30 - 17:00Dick Lansing
..... (1)
17:00 - 18:30Aad van Zuidam
Sander Koolwijk
18:30 - 20:00Aad van Zuidam
Sander Koolwijk
zaterdag 10 oktober 2020 :
09:30 - 11:00Martijn van Wensveen
11:00 - 12:30Tommy Esser
Dorys Delissen
12:30 - 14:00Yanna Roemeling
Annabel Hagebeek
14:00 - 15:30Linda Nonhof
Sanne Deterd
15:30 - 16:30..... (1)


Ter herinnering enkele belangrijke standaardregels voor de sportkantine:

  • Alléén leden van 18 jaar en ouder mogen bardiensten draaien. Voor jeugdleden tot en met 17 jaar wordt van de ouders verwacht dat zij de bardiensten draaien
  • Alléén personen die kantinedienst hebben, bevinden zich achter de bar (tenzij met toestemming van de KC)
  • Onder géén beding mogen kinderen zich achter de bar of in de keuken bevinden (ook niet onder begeleiding!)
  • Nooit mag een persoon, die een bardienst draait, alcohol nuttigen voor, dan wel tijdens zijn/haar dienst
  • Tijdens jeugdwedstrijden (pupillen [F, E & D] & aspiranten [C & B]) wordt géén alcohol geschonken

Bij het niet volgen van de regels loopt de vereniging het risico op hoge boetes, dan wel sluiting van de sportkantine in verband met de strenge eisen van de Horeca-wet voor sportkantines. De volledige lijst met sportkantineregels hangt voor een ieder ter inzage in het ALOodsje. Achter de bar bevindt zich een map met de geregistreerde personen die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd en de test met goed gevolg hebben gemaakt.

(via deze link kun jij je ook laten informeren en je registreren als IVA gecertificeerd voor onze vereniging, gebruik iva@alo.nu als email adres voor de barverantwoordelijke)

Bovenstaand rooster heeft als bron de KC Antilopen Kantinedienstfaciliteit.

(308)