Technische commissie

 

Heeft u vragen over deze berichten mail naar de tc@alo.nu

(3222)

TC Nieuws – start zaalseizoen

Komend weekend nog een paar wedstrijden bij de senioren en dan zit het 1e deel van het veldseizoen er echt op. De oogst, 3 kampioenen bij de jeugd (E1, E2, C1) en natuurlijk de herfstbokaal van ALO 1. Nu dan de zaal in, nieuwe ronde, nieuwe kansen, hopelijk lukt het weer een aantal ploegen om bovenaan te eindigen.

Sporthal Ockenburgh
Onlangs maakten we melding van een belangrijke wijziging in de zaal ten opzichte van andere jaren. Veel mensen waren hier al van op de hoogte, maar dus nog lang niet iedereen. Daarom bij deze nog wat extra toelichting over de achtergrond hiervan:

Door de jaren heen was er een enorme versnippering ontstaan in het aantal zalen onder de verenigingen. Zo ook bij ALO met trainingen op 4 verschillende locaties (Houtrust, Loosduinen, Ockenburgh, GDA hal) en wedstrijden op 2 plaatsen (Houtrust en HKV OE hal). Weinig ‘thuisgevoel’ in de zaal en niet erg handig met materiaal, voor trainers doordeweeks (roosterindeling) en supporters en spelers in het weekend, met name de HKV/OE-hal ver weg. En voor de meeste andere verenigingen was het niet veel anders.

Met de oplevering van de sportcampus dit jaar heeft er in overleg tussen alle sportverenigingen van Den Haag en de gemeente daarom een grote herverdeling plaatsgevonden van de zalen in Den Haag. Als onderdeel van die herverdeling zijn alle opgebouwde rechten van alle verenigingen vervallen en zijn alle uren opnieuw verdeeld. De verenigingen konden daarbij een voorkeur opgeven voor een thuishal. Voor ALO was sporthal Loosduinen de eerste keus, met sporthal Ockenburgh als 2e. Zoals iedereen begrijpt is het dus de 2e keuze geworden. Voor sommige individuele leden pakt dat qua afstand met bijv de training iets minder uit in vergelijking met vorige seizoenen. Voor anderen juist weer beter. En voor weer anderen is er eigenlijk geen verschil. Al met al – en zeker met de wedstrijden er bij – zijn wij van mening dat we er per saldo op vooruit zijn gegaan. Maar of het echt bevalt zal uiteraard nog moeten blijken.

Update trainingsrooster
Op verzoek van enkele ploegen is er op de woensdagavond licht geschoven met de tijden. Op de trainingspagina op de ALO-site ( http://www.alo.nu/trainingen/) staan inmiddels de aangepaste tijden.

Nb: alleen de woensdagavond is aangepast. De overige dagen zijn nog hetzelfde. Mogelijk verandert er nog wel wat op de maandagavond (mocht dat zo zijn dan informeren we de betreffende ploegen daar rechtstreeks over). De overige avonden (din, don, vrij) zijn inmiddels definitief.

Op een 2-tal momenten is Ockenburgh overigens niet beschikbaar: op maandag 30 oktober ivm de Haagse Korfbaldagen en van 30-1-2018 t/m 2-2-2018 ivm een evenement. Voor die laatste periode hebben we al deels vervangende ruimte kunnen vinden (maar dus nog niet volledig op dit moment). Voor maandag 30 oktober (D1, C2, C1) zal er op het veld worden getraind! (met de huidige temperaturen moet dat zeker kunnen…)

Zoals eerder gemeld is de start van alle zaaltrainingen direct na de herfstvakantie, dus vanaf maandag 23 oktober.

Start zaalcompetitie
Het eerste competitieweekend in de zaal is dat van 11/12 november.

Het concept-programma van het KNKV is net binnen. Maar hierin zal waarschijnlijk nog veel worden geschoven. Naar verwachting zal het programma dan in de loop van volgende week min of meer definitief zijn.

Oefenwedstrijden + Haagse Korfbal Dagen
Alle oefenwedstrijden + HKD staan nu op de ALO-site, onder http://www.alo.nu/competitie/   (op de homepage moeten ze nog wel bijgewerkt worden). En verder komt er hoogstwaarschijnlijk nog een enkele wedstrijd bij.

ALO 4
In tegenstelling tot eerder bericht komt er vanwege het minder beschikbaar zijn dan verwacht van een aantal mensen toch geen extra seniorenteam bij. Voordeel van deze situatie is wel dat er daarom bij andere seniorenteams toch wat makkelijker ingevallen kan worden.

Extra team of niet, er blijft zeker nog ruimte voor nieuwe spelende leden, zowel bij de senioren als bij de jeugd.

 

Voor vragen, reacties, opmerkingen, suggesties: tc@alo.nu (of een van de coördinatoren)

 

(133)

Programma Haagse Korfbaldagen ALO 1 en ALO A1 + oefenwedstrijden

Direct na de herfstvakantie gaan we weer de zaal in, dus m.i.v. maandag 23/10. Volgende week meer info daarover. Voor nu:

 • Het onlangs gepubliceerde trainingsschema kun je terug vinden onder ‘competitie’, tabblad ‘trainingen’  (www.alo.nu/trainingen/). Het schema is op dit moment nog niet helemaal definitief, mogelijk worden er nog een paar dingen verschoven. Nb: in dat geval zal dit altijd in overleg met de ploeg gaan. Er wordt dus niets zomaar verschoven!
 • De eerste competitieronde in de zaal is van 11/12 nov. Voor die tijd staan inmiddels al de nodige oefenwedstrijden gepland. Overzicht op de site volgt zsm. Hieronder al wel vast de wedstrijden voor de Haagse Korfbal Dagen en enkele senioren-oefenwedstrijden.

Haagse Korfbal Dagen:

ALO A1, zaterdag 28/10, Sportcampus:

 • 09.30 uur, ALO A1 – Dijkvogels A1, veld 2
 • 10.50 uur, VEO A1 – ALO A1, veld 2
 • 12.40 uur, Refleks A1 – ALO A1, veld 1

Bij 1e of 2e plaats in de poule dan volgende wedstrijd ma 30/10 (en daarna woe 1/11, vrij 3/11)

ALO 1:

 • Don 26/10, 21.00 uur, Dijkvogels 1 – ALO 1, Hofstede, Maasland
 • Zat 28/10, 20.50 uur, ALO 1 – Paal Centraal 1, Sportcampus, topsporthal
 • Din 31/10, 19.15 uur, Futura 1 – ALO 1, Zuidhaghe

Bij winst don 2/11 (en daarna zat 4/11)

 

Oefenwedstrijden:

 • Din 31/10, 21.00 uur, ALO 2 – Danaiden 2, Ockenburgh
 • Zat 4/11, 14.30 uur, Valto 2 – ALO 2, Vreelohal, De Lier

(78)

TC Nieuws – zaalseizoen!

Belangrijke wijziging ten opzichte van andere jaren. Met de oplevering van de sportcampus dit jaar heeft er ook een grote herverdeling plaats gevonden van de zalen in Den Haag. Voor ALO komt dit er concreet op neer dat dit seizoen alle trainingen en alle thuiswedstrijden in sporthal Ockenburgh gehouden zullen gaan worden. Uitzondering is een heel beperkt aantal momenten dat sporthal Ockenburgh ivm een evenement niet beschikbaar is. Voor die momenten wordt nog naar een oplossing gezocht.

Vooral voor de trainingen heeft dit heel veel voordelen, o.a. omdat we in de zaal grotendeels dezelfde blokken ter beschikking hebben als op het veld. Op de dinsdag en donderdag alleen een half uurtje later en omdat het vroege uur op maandagavond niet beschikbaar is, verhuizen alleen de E,F van de maandag naar de vrijdag. Voor de rest is de indeling in principe hetzelfde.

Onderstaand het VOORLOPIGE overzicht van alle trainingsdagen en tijden in de zaal.

Overzicht zaal trainingen seizoen 2017 – 2018 met trainingstijden per ploeg:
Team Maandag Dinsdag Woens-dag Donder-dag Vrijdag Zaterdag 
  19.00-20.30 19.00-22.30 17.00-22.00 18.00-22.30 17.00-18.00  
             
ALO 1, 2 21:00-22:30 21:00-22:30
ALO 3, 4, 5 * 20:00-21:00
ALO 6, 7 * 21:00-22:00
ALO A1, A2 20:00-21:00 20:00-21:00
ALO B1, B2 19:00-20:00 19:00-20:00
ALO C1, C2 19.30-20.30 18.00-19:00
ALO D1 19:00-20.00 19:00-20:00
ALO E1, E2, E3 18:00-19:00 17:00 – 18:00
ALO F1, F2 17:00-18:00 17:00 – 18:00
Kalfjes ** 10.00-10.45
Recreanten *** 20.30-21.30
* Vroege en late uur in onderling overleg
** Wonnebald school
*** Veld

 

Zodra dit schema definitief is zal het worden bijgewerkt op de ALO-site (http://www.alo.nu/trainingen/). Tot die tijd kunnen er dus nog wijzigingen op plaatsvinden. We verwachten overigens dat dit beperkt zal zijn.

Start van alle zaaltrainingen is direct na de herfstvakantie, dus vanaf maandag 23 oktober.

Het eerste competitieweekend in de zaal is dat van 11/12 november. In de 2 weken daarvoor staan al de nodige oefenwedstrijden gepland en voor ALO A1 en ALO 1 wedstrijden voor de Haagse Korfbal Dagen. Het oefenprogramma volgt zo snel mogelijk.

Verder, het aantal spelende leden bij ALO groeit langzaam maar gestaag. Bij de jeugd leidt dit vooralsnog niet tot grote teamwijzigingen. Bij de senioren komt er met ingang van de zaal echter een team bij. Het huidige ALO 4 wordt gesplitst in 2 teams; ALO 4 en ALO 5, waardoor het huidige ALO 5 en 6 dus in de zaal ALO 6 en 7 worden. Hier en daar zijn de diverse ploegen nog wat krap bezet dus er is beslist nog ruimte voor nieuwe spelende leden, zowel bij de senioren als bij de jeugd.

Voor vragen, reacties, opmerkingen, suggesties: tc@alo.nu (of een van de coördinatoren)

(139)

Update vacatures

Bij de ABC stond het wedstrijdsecretariaat nog open. Voorlopig is het als volgt opgelost:

 • Administratief gedeelte (dus niet het regelen van invallers!): Margon Keizer
 •  Regelen van invallers en afstemmen met trainers & coaches: Sandra Hoevers en Tineke Heijdra
 •  Af en toe verschuiven van wedstrijden (in overleg met trainers en tegenpartij): TC

Dank uiteraard aan Margon, Sandra en Tineke voor deze steun. Hier en daar zijn de ploegen in de ABC best krap, dus verzoek is om bij voorkeur helemaal niet af te schrijven, en anders in ieder geval tijdig. En natuurlijk ook fijn als kinderen (graag) in andere ploegen willen invallen.

De vacature van coördinator oefenwedstrijden senioren staat nog wel open. Het gaat op jaarbasis om een vrij beperkte inspanning. Voor aanmelding, of nadere vragen/toelichting: rechtstreeks bij een van de TC leden of anders

tc@alo.nu.

(38)

Opvolger van de Sportlinked app. Download hem nu!

Ontvangen toelichting van het KNKV:

“Sinds vorige week staat in de Play Store (Android) en de App Store (iOS) de KNKV Wedstrijzaken app. Deze app is de opvolger van de Sportlinked app, die vanaf heden ook niet meer functioneert. Het kan zijn dat nog niet elke gebruiker de nieuwe app kan vinden, probeer het dan later nogmaals. Bij beide aanbieders wordt e.e.a. gefaseerd beschikbaar gesteld. Het is dus noodzakelijk dat uw coaches en scheidsrechters de nieuwe app downloaden voor aanvang van de competitie.

Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de Sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit mailadres gelijk is aan de lidgegevens in Sportlink Club. Indien dit niet gelijk is, kunnen wij dit NIET aanpassen. Dit moet altijd via de vereniging lopen.

De werking van de app is verder ongewijzigd gebleven, wel is het natuurlijk zo dat spelers in Sportlink Club wel aan teams gekoppeld moeten zijn. Voor externe coaches is nog altijd van toepassing dat die aangemeld moeten worden via het formulier”.

tc@alo.nu

(57)