Bestuur

(2450)

Verplicht spelregelbewijs en accommodatieplannen

Verplicht spelregelbewijs en accommodatieplannen

Alweer de tweede bestuursvergadering van het nieuwe seizoen, waar een keur aan grote en kleine zaken aan bod is gekomen.

Verplicht spelregelbewijs
Omdat gebleken is dat mensen zich sportiever gedragen wanneer ze de regels goed kennen, heeft het KNKV besloten vanaf volgend seizoen het spelregelbewijs verplicht te stellen voor senioren. Het seizoen daarna moeten ook junioren aan deze eis voldoen. Lees er hier meer over. Wij staan als bestuur volledig achter dit besluit van de bond, maar het betekent wel extra administratieve rompslomp. Wie deze taak op zich zal nemen, is ten tijde van dit schrijven nog niet bekend. Lijkt het je leuk deze taak op je te nemen? Mail dan naar het bestuur.

Accommodatie
Twee jaar geleden heeft het bestuur de volgorde bepaald waarin de accommodatie onderhanden genomen zou kunnen worden:

  1. Opknapbeurt Aloodsje
  2. Renovatie kleedkamers
  3. Aanleg kleiner veld met wellicht uitbreiding naar 2 velden
  4. Tijdelijke sporthal tijdens de zaalperiode?

De opknapbeurt van het Aloodsje is inmiddels naar grote tevredenheid uitgevoerd, met dank aan Yvonne Mijnsbergen. Trouwe bezoekers van de Algemene LedenVergadering en lezers van de website, zal het niet ontgaan zijn dat er een projectgroep heel hard aan het werk is om de renovatie van de kleedkamers te realiseren. Projectgroep ‘de Toffe Kleedkamers’ heeft inmiddels een bureau in de arm genomen om een bestek (bouwtekeningen en technische omschrijving – red.) op te laten stellen. Het bestek wordt binnen twee weken verwacht en op basis daarvan zal bij 3 bedrijven een offerte worden gevraagd. We mikken er op dat er in de zaalperiode gebouwd gaat worden. Een optimistische planning en we zijn van vele partijen afhankelijk dus pin ons er niet op vast 😉

Pas wanneer dit grote project is afgerond, gaan we door naar het inplannen van de aanleg van nieuwe velden.

En verder...
Is de NAV van oktober voorbereid (noteer alvast 27 oktober in je agenda!), is de uit de as herrezen AC ter sprake gekomen alsmede de zorgelijke ledenontwikkeling bij enkele Haagse clubs. Gelukkig hebben wij deze maand wederom een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, dankzij de inspanningen van de wervingscommissie. En last but not least is het nieuwe conceptbeleidsplan van de TC besproken. Een mooi stuk waarmee we als vereniging voorlopig weer even vooruit kunnen.

Namens het bestuur

Astrid Bouman

meer

(75)

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Op 14 augustus kwam het bestuur weer bij elkaar. Het wordt een spannend seizoen, zowel op sportief gebied als op bestuurlijk gebied. Terwijl de meesten van ons nog relaxed van onze vakantie genoten, waren de TC en trainers al bezig met allerhande voorbereidingen om de sterk verjongde selectie zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. We hebben er alle vertrouwen in dat we komend seizoen kunnen gaan genieten van mooie korfbalwedstrijden.

Als bestuur staan we komend seizoen voor enkele grote uitdagingen. De realisatie van nieuwe kleedkamers en het verder uitbouwen van de ledengroei staan daarbij bovenaan de prioriteitenlijst. Wij hebben er zin in, zoals moge blijken uit het feit dat alle bestuursleden komend jaar aan willen blijven. Maar om resultaten te kunnen boeken, is natuurlijk de inzet van álle leden nodig. We hopen dat we er met elkaar een mooi seizoen van kunnen maken.

Grote clubactie
Een van de actiepunten die in augustus op de bestuurs ‘to-do’list’ staat, is de Grote Clubactie. Met als hamvraag: “Wie kunnen we bereid vinden om dit jaar de organisatie op zich te nemen?”

De Grote Clubactie is ieder jaar een mooi moment om extra fondsen voor de clubkas te werven. Dit jaar geldt dat des te meer, omdat we extra inkomsten goed kunnen gebruiken in verband met de bouw van de nieuwe kleedkamers. Daarom hebben we een zeer ambitieus doel gesteld: we streven naar een opbrengst van € 10.000,-. Concreet betekent dit dat ieder lid gemiddeld 20 loten zou moeten verkopen. Ambitieus, maar niet onhaalbaar als we er met zijn allen de schouders onder zetten. En als een paar harde werkers de kar willen trekken. Wil je je voor een korte periode inzetten voor dit goede doel? Laat het ons weten! Stuur een mail naar bestuur@alo.nu, of bel met een van ons.

Verbouwing kleedkamers
Nadat we op aanwijzingen van de bond en de gemeente nog een aantal aanpassingen hebben gedaan aan de schetsen, zijn deze nu zover dat ze technisch uitgewerkt kunnen worden en dat er een bestek gemaakt kan worden. We hebben een betrouwbare partij gevonden die dat voor ons kan uitvoeren en als de projectgroep ook akkoord is met de offerte, gaan ze aan de slag. Een eerste mijlpaal van vele die nog gaan volgen. Waar het tot nu toe ‘slechts’ om inzet en energie van onze eigen leden is gegaan, gaan we nu een externe partij aan het werk zetten en dus het eerste geld uitgeven. Het stadium van de plannenmakerij is voorbij, nu gaat het echt gebeuren!!! Op basis van de technische tekeningen zullen we 3 aannemers om een offerte vragen. We zullen jullie via de website op de hoogte houden van de vorderingen.

Natuurlijk zijn er nog vele andere kwesties aan de orde geweest. Er zijn voorzichtige tekenen van een vernieuwde AC, er komt een verenigingsplanner om alle activiteiten naast het korfbal te stroomlijnen en de NAV is ter sprake geweest.

Tot snel op het veld

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(107)

A.s. vrijdag, 2 juni, VAV: Goedkeuring leden nodig voor financiering nieuwe kleedkamers!

A.s. vrijdag, 2 juni, VAV: Goedkeuring leden nodig voor financiering nieuwe kleedkamers!

A.s. vrijdag (2 juni om 20.00 uur) komt de vereniging bij elkaar voor de Voorjaars Algemene Vergadering. Zoals al eerder aangekondigd is het belangrijk dat er voldoende leden aanwezig zijn om de plannen goed te keuren. Dat is namelijk een keiharde eis van de Gemeente wanneer ze subsidie verstrekken.

De projectgroep die tijdens de NAV is samengesteld, zal een korte presentatie geven. Daarna is het aan ons allemaal om te beslissen of we het plan daadwerkelijk door willen ontwikkelen. Het gaat om een fors geldbedrag en we moeten ons gezamenlijk de vraag stellen of het verantwoord is deze uitgave te doen. Wat zijn de vooruitzichten van ALO en hoeveel energie willen en kunnen we met zijn allen inbrengen om onze club levensvatbaar te houden.

Dus daarom deze oproep aan leden en ouders van jeugdleden:

Kom allemaal naar de VAV, denk en doe mee!

namens het bestuur
Astrid Bouman

(32)

Vrijdag 2 juni VAV, goedkeuring leden nodig voor financiering nieuwe kleedkamers!

Vrijdag 2 juni VAV, goedkeuring leden nodig voor financiering nieuwe kleedkamers!

Over een week komt de vereniging bij elkaar voor de Voorjaars Algemene Vergadering. Zoals al eerder aangekondigd is het belangrijk dat er voldoende leden aanwezig zijn om de plannen goed te keuren. Dat is namelijk een keiharde eis van de Gemeente wanneer ze subsidie verstrekken.

De projectgroep die tijdens de NAV is samengesteld, zal een korte presentatie geven. Daarna is het aan ons allemaal om te beslissen of we het plan daadwerkelijk door willen ontwikkelen. Het gaat om een fors geldbedrag en we moeten ons gezamenlijk de vraag stellen of het verantwoord is deze uitgave te doen. Wat zijn de vooruitzichten van ALO en hoeveel energie willen en kunnen we met zijn allen inbrengen om onze club levensvatbaar te houden.

Dus daarom deze oproep aan leden en ouders van jeugdleden:

Kom allemaal naar de VAV, denk en doe mee!

namens het bestuur
Astrid Bouman

(31)

Komen er nieuwe kleedkamers of niet? Ook jouw stem is belangrijk dus kom op 2 juni naar de VAV!

Komen er nieuwe kleedkamers of niet? Ook jouw stem is belangrijk dus kom op 2 juni naar de VAV!

Enkele weken geleden hebben we de datum van de komende VAV al aangekondigd. Die is op 2 juni 2017, aanvang 20:00 uur. Leden denken vaak: “ach, een algemene vergadering, daar hoef ik niet naar toe. Alles reilt en zeilt toch wel goed”. Hoewel wij dat als bestuur dan jammer vinden, hebben we er ook begrip voor. Maar komende VAV moeten we met zijn allen een belangrijke financiële beslissing nemen. Als we nieuwe kleedkamers willen bouwen en we willen daar subsidie voor ontvangen van de gemeente, dan moeten we toestemming hebben van de ledenvergadering. Tijdens de VAV moet meer dan de helft van de aanwezigen akkoord gaan met de plannen, om ze voort te kunnen zetten en de subsidieaanvraag definitief in te kunnen dienen.

Dus bij deze nogmaals de oproep aan alle leden en ouders van jeugdleden om aanwezig te zijn bij de VAV op 2 juni.

Namens het bestuur,
Astrid Bouman

(49)