Bestuur

(2450)

Scheidsrechterscoördinator voor één wedstrijd

Scheidsrechterscoördinator voor één wedstrijd

Sinds het afscheid van Wouter van der Jagt als scheidsrechterscoördinator heeft ALO er geen meer. Om dit probleem tijdelijk op te lossen heeft de vereniging ervoor gekozen om leden voor 1 à 2 wedstrijden per jaar verantwoordelijk te maken voor het regelen van een scheidsrechter. Je mag deze wedstrijd zelf fluiten, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook aan een teamgenoot vragen of hij/zij voor jou wil fluiten en dat jij dan zijn/haar kantinedienst overneemt. Of een lekkere appeltaart bakt ofzo.

Vorig jaar en aan het begin van het veldseizoen hebben we leden ingedeeld. Bij de aanvang van het zaalseizoen hebben we een mail rondgestuurd, om leden in de gelegenheid te stellen zelf een wedstrijd te kiezen. Achterliggende gedacht is dat als je de wedstrijd zelf gaat fluiten, je een voor jou geschikt moment kunt kiezen. En voor degenen die niet zelf willen of kunnen fluiten is het makkelijker een scheidsrechter te regelen voor een wedstrijd om 12 uur dan voor 9 uur ’s ochtends. We willen maar zeggen: het loont om je zélf in te schrijven. Degenen die zich niet zelf hebben ingeschreven kunnen dat uiteraard alsnog doen. Voor de overgebleven wedstrijden zullen leden weer worden aangewezen.

Hier een link naar een artikel over 4-korfbal-regels voor F- en E-pupillen. Voor de mensen die al een tijdje niet gefloten hebben of alleen oudere jeugd.

Met deze mail hebben we spelende leden benaderd. We nodigen niet-spelende leden, die ook best een wedstrijdje willen fluiten, uit om zich te melden bij het bestuur. In dit geval geldt zeker: vele handen maken licht werk!

Natuurlijk zou het het beste zijn als er weer een scheidsrechterscoördinator zou zijn. Deze vacature staat dus al een tijdje open, maar is tot op heden onvervulbaar gebleken. Informeer eens bij het bestuur als je deze belangrijke taak op je wil nemen. De vacaturetekst volgt zeer binnenkort, maar eerder aanmelden mag uiteraard ook.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(52)

Vrijdag 12 januari: brainstormavond over fondsenwerving

Vrijdag 12 januari: brainstormavond over fondsenwerving

Op verzoek van de jaarvergadering organiseert het bestuur op 12 januari een brainstormavond over fondsenwerving. ALO verkeert al jaren in de luxe positie dat we ruim voldoende geld op de bank hebben staan. Nu we de kleedkamers grondig willen renoveren zal een gat geslagen worden in ons spaargeld. Dat is op zich niet erg, we zijn tenslotte geen bank, maar we willen het gat graag tot een minimum beperken.

Bij deze aan iedereen die mee wil denken en doen de oproep om 12 januari alvast in de agenda te noteren. We willen graag weten hoeveel mensen er komen, dus fijn als je je aanmeldt via onderstaand formuliertje. Na de brainstorm is de bar uiteraard open, dus het belooft niet alleen een nuttige, maar ook een aangename avond te worden.

Namens het bestuur,

Astrid Bouman

(25)

Belangrijkste vervolgacties na NAV

Belangrijkste vervolgacties na NAV

De NAV van afgelopen vrijdag was goed bezocht. Heel fijn en nuttig als veel mensen meedenken en meedoen. Op een nauwkeurig verslag gaat onze onvolprezen secretaris zijn best doen. Bij deze willen we de afwezigen meenemen in de belangrijkste vervolgacties die voortvloeien uit de NAV.

Update kleedkamers
Het lijkt erop dat de renovatie van de kleedkamers fors duurder uit zal vallen dan in eerste instantie verwacht. Er is gekeken waar we kunnen bezuinigen, maar bezuinigen op korte termijn betekent vaak meer onderhoudskosten op lange termijn. Daarom pleitte de projectgroep ervoor om offertes op te vragen op basis van de huidige plannen. Dat betekent ook dat we als ALO de boer op moeten om meer fondsen te werven. Het bestuur zal hiervoor, mede op aanraden van de kascontrole commissie, een brainstormsessie organiseren. Doel van de brainstormsessie: ideeën ontwikkelen én een projectgroep formeren die zoveel mogelijk pecunia weet te genereren voor de renovatie.

ALO-veld rookvrij? Oproep aan rokers om mee te denken!
De verwachte discussie over het rookvrij maken van het ALO-veld bleef uit. Het voorstel van het bestuur is om de ruimte achter het fusthok als rookplek aan te wijzen. Deze plek is volledig uit het zicht van spelers. Daarnaast stelde het bestuur voor om tijdens 18+feesten roken onder de overkapping wel toe te staan. Daarmee wordt ALO dus niet helemaal rookvrij, maar zijn rokers tijdens het sporten in ieder geval niet meer zichtbaar. De enige vraag die gesteld werd, was of de rookplek achter het fusthok wel zo geschikt is, omdat de portocabin van 2Samen daaraan grenst. We zullen nader moeten onderzoeken of de naschoolse opvang hiervan hinder zou ondervinden. We roepen bij deze alle leden, maar met name de rokers, op om mee te denken over de meest geschikte rookplek. Heb je een idee? Mail het naar het bestuur!

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken, maar nog niet hebben weten te vinden?
Gelukkig namen er slechts 6 mensen afscheid van commissies. Er zijn echter meerdere commissies onderbemand. Met name de TC (waarvan de voorzitter eind van het seizoen gaat stoppen), de kantinecommissie en de communicatiecommissie, zijn naarstig op zoek naar enthousiaste leden. Het idee werd geopperd om een vacatureoverzicht op de website te maken. Een idee dat zeker navolging verdient. Een andere opmerking die gemaakt werd, is dat bestaande vrijwilligers er goed aan doen om buiten hun eigen kring te zoeken. Een idee dat ook zeker ter harte zal worden genomen. En bij deze natuurlijk de vraag aan jou als lezer: “Ben je iemand of ken je iemand die we moeten vragen?”. Omdat je iets kan, waarvan wij geen idee hebben… Laat het ons weten! Mail naar het bestuur of spreek één van ons aan als je ons ziet! Het is bijzonder leuk om je in te spannen voor een beter ALO.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(87)

Vrijdag 27 oktober NAV, je bent van harte uitgenodigd!

Vrijdag 27 oktober NAV, je bent van harte uitgenodigd!

Over waar het bestuur zich mee bezig houdt, kan ik deze week kort zijn. A.s. vrijdag is het namelijk weer tijd voor de Najaars Algemene Vergadering. Als je ook gezellig naar de NAV komt, zul je daar vooral inzicht krijgen in:

 • de financiën van onze club (dankzij puik werk van penningmeester Owen van de Schilde en administrateur Dick Lansing)
 • de stand van zaken vanuit de diverse commissies die ALO rijk is
 • de stand van zaken betreffende renovatie kleedkamers
 • het geüpdatet technisch beleidsplan.

En verder willen we het graag met elkaar hebben over het idee om ALO al dan niet rookvrij te maken. En zo ja, hoe we dat dan eventueel zouden kunnen doen. Het idee is om er nu over van gedachten te wisselen, zodat we in de VAV evt. een voorstel kunnen doen dat door de vereniging gedragen wordt.

Kortom, genoeg redenen om te komen! We hopen je vrijdag 27 oktober te zien. De vergadering begint om 20:00 uur, het Aloodsje is vanaf 19:45 uur open.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

(44)

Op naar een rookvrij ALO-veld? Praat mee op 27 oktober!

Op naar een rookvrij ALO-veld? Praat mee op 27 oktober!

Twee jaar geleden is het bestuur benaderd door De Hartstichting met de vraag of ALO als voorloper wilde fungeren in het volledig rookvrij maken van de sportclubs. Op dat moment achtte het bestuur de tijd nog niet rijp voor een dergelijke actie. Dat de inspanningen van De Hartstichting effect hebben, blijkt uit het feit dat rookvrije sportclubs met enige regelmaat in het nieuws zijn. Onlangs werden we weer benaderd over dit onderwerp, dit keer door een ouder van een F-je. Natuurlijk willen wij als bestuur graag dat alle jonge leden zo gezond mogelijk opgroeien en daarom staan wij positief tegenover dit idee. Aan de andere kant schuwen we het betuttelen van volwassenen. Daarom lijkt het ons een goed idee om met de hele vereniging van gedachten te wisselen over dit thema tijdens de komende NAV op 27 oktober. Heb je hier een mening over, kom dan in ieder geval meepraten.

Sporthal Ockenburgh is onze thuishal komend zaalseizoen. Dit goede nieuws werd enigszins overschaduwd door het bericht dat de bowling wegens faillissement was gesloten. Niet dat we nou en masse hadden willen gaan bowlen, maar een drankje kunnen doen na de wedstrijd is natuurlijk wel erg belangrijk voor de gezelligheid. We hadden al contact met de gemeente gehad over deze kwestie toen we op TV-west konden lezen dat de bowlingbaan weer geopend is. Geruststellend nieuws en nu kunnen we ons dus volop verheugen op een programma in thuishal Ockenburgh van zowel de selectie als alle andere teams.

Kosten voor renovatie kleedkamers mogelijk hoger dan verwacht
Het bestek voor de renovatie van de kleedkamers is gemaakt. De makers van het bestek hebben bij alle posten een inschatting gegeven van de kosten, met de kanttekening dat die 20% naar boven of naar beneden kunnen uitvallen. De volgende stap is het vragen van offertes bij diverse (door de gemeente goedgekeurde) aannemers. Zodra die offertes binnen zijn, hebben we echt zicht op de kosten. De eerste inschatting van de makers van het bestek stemden ons niet erg hoopvol wat betreft de uiteindelijke kosten. Dus hebben we gekeken of er ruimte is voor bezuinigingen door bijvoorbeeld de afwerking gedeeltelijk in eigen beheer te doen. Daarnaast zijn we aan het broeden op mogelijkheden voor crowdfunding, extra sponsoring en duimen we dat de grote clubactie dit jaar extra veel geld gaat opleveren. Dus als je nog niet in actie bent gekomen: doe het nu!

En verder zijn er ook dit keer weer tal van andere zaken aan de orde geweest zoals:

 • de bondsvergadering en de komende regiovergadering,
 • de cijfers voor de komende NAV en de controle daarvan door Dick Lansing en de kascontrolecommissie,
 • het feit dat de verslagen voor de NAV van de verschillende commissies nog niet bij de secretaris zijn binnengekomen,
 • of we de herfstwervingsactie met een maand kunnen verlengen wegens slecht weer (ja!),
 • dat de kastdeuren in de kantine niet meer klemmen dankzij De Opa’s (waarvoor veel dank!),
 • de Haagse Korfbaldagen en onze verplichte aanwezigheid daar (Sybe, alvast bedankt dat jij dit wilt doen),
 • etc, etc,

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 

(45)